De blik van Maria

Met het oog op de naderende Mariafeesten hebben de vrienden van Klooster Cenakel weer de jaarlijkse ‘noveenbrief’ ontvangen. De zusters citeren daarin paus Franciscus. In een toespraak over Maria uit 2013 sprak hij: “Wij zijn allen samengekomen om de blik van Maria te ontmoeten, omdat daarin de blik van de Vader weerspiegeld is, die Haar tot Moeder van God maakte, en de blik van de Zoon op het kruis, die Haar tot onze Moeder maakte.” Gebedsintenties voor het noveengebed in het klooster voor de Mariafeesten kunnen via een online formulier worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.