Liturgische diensten

Vijf keer per dag komen de zusters bijeen voor liturgische diensten in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel. Deze is geopend van 7.15 uur tot 18.30 uur. Wie dat wil kan hieraan deelnemen en ontvangt de tekst om mee te doen. De overige tijd van de dag is er altijd minstens een zuster, of iemand die hiervoor heeft ingeschreven, in aanbidding aanwezig bij het uitgestelde Allerheiligste. Ook voor deelname aan de aanbidding is iedereen van harte welkom. Foto: een zuster legt een liturgisch gewaad  klaar in de sacristie van de St. Ludgerus Aanbiddingskapel.

Sint Ludgerus Aanbiddingskapel – LITURGISCHE DIENSTEN:

 • 7.30 uur wordt de kapel geopened
 • 6.20 Morgengebed
 • 7.30 Gebed overdag =Voor de middag, valt uit op 1 e zondagen
  • Daglezing, op 1 e zondagen
  • Gebed overdag: (=Voor de middag en Op de middag)
 • 8.00 uur Eucharistie – Maandag t/m Zaterdag
 • Op zondag – en feestdagen
  • 9.00 uur Eucharistie
 • Alleen de 2 e zondag van de maand om
  • 10.00 uur Eucharistie
 • Iedere 1 e zondag van de maand om
  • 2.00 uur Engelse mis
 • ca. 9.15 Gebed overdag = Op de middag
 • 12.00 Gebed overdag = Na de middag
 • 15.30 Daglezing
 • 18.00 uur Avondgebed
 • 20.00 uur Dagsluiting
 • op zaterdagen
  • 19.30 uur

Aanmeldingsformulier

Ik sluit mij aan bij de Eucharistische Aanbiddingsgemeenschap en beloof, voorzover het mij mogelijk is, wekelijks de Heer in het Allerheiligst Sacrament te bezoeken, of thuis een bepaalde tijd aan het gebed te wijden.

  Dhr/Mevr

   

   

  Voornaam *

  Achternaam *

  Straatnaam *

  Huisnr *

  Postcode *

  Wonplaats *

  Vaste lijn tel nr

   

   

  Mob tel nr

   

   

  Uw e-mail *

   

   

  Wanneer kunt u in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel zijn voor aanbidding? *

   

   

  Bericht *