Liturgische diensten

liturgieVijf keer per dag komen de zusters bijeen voor liturgische diensten in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel. Deze is geopend van 7.15 uur tot 18.30 uur. Wie dat wil kan hieraan deelnemen en ontvangt de tekst om mee te doen. De overige tijd van de dag is er altijd minstens een zuster, of iemand die hiervoor heeft ingeschreven, in aanbidding aanwezig bij het uitgestelde Allerheiligste. Ook voor deelname aan de aanbidding is iedereen van harte welkom. Foto: een zuster legt een liturgisch gewaad  klaar in de sacristie van de St. Ludgerus Aanbiddingskapel.

Diensten:

   • 07.30 uur: Morgengebed (Lauden)
   • 08.00 uur: Eucharistie
   • 12.15 uur: Middaggebed (Sext)
   • 15.30 uur: Namiddaggebed (Noon)
   • 18.00 uur: Avondgebed (Vespers)
   • Op zon- en feestdagen begint de Eucharistie om 09.00 uur, maar elke tweede zondag van de maand om 10.00 uur.
   • Iedere eerste zondag van de maand is er om 14.00 uur een Eucharistie in het Engels.

Iedere donderdag vóór de eerste vrijdag van de maand wordt er een avondwake gehouden in de kapel van 19.00 uur tot 20.00 uur waarbij gebeden wordt voor de priesters en om priesterroepingen. Wie mee wil bidden is welkom.

Rooster voor de avondwaken in 2022:

 • 6 januari (psalm 47): pastor P. Rentinck
 • 3 februari (psalm 69): pastor K. Smits
 • 3 maart (psalm 106): pastor A. ten Klooster
 • 31 maart (psalm 51): pastor P. Kuipers
 • 5 mei (psalm 95): pastoor H. Boogers
 • 2 juni (psalm 48): pastor P. Rentinck
 • 30 juni (psalm 102): pastor J. Wissink
 • 4 augustus (psalm 89): diaken F. Sieraal
 • 1 september (psalm 150): pastor P. Kuipers
 • 6 oktober (psalm 55): pastor P. Rentinck
 • 3 november (psalm 37): diaken F. Sieraal
 • 1 december (psalm 123): pastor K. Smits

 

Beluister een fragment uit het getijdengebed van de cd Heel de wereld in ons hart met liturgische gezangen in de kapel van Klooster Cenakel. De cd kost € 7,- en is verkrijgbaar in het klooster.