Aanbiddingsgemeenschap

 • De Eucharistische Aanbiddingsgemeenschap sluit zich aan bij het gebed van de zusters Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding en stelt zich ten doel, de liefde voor, en de verering van de Eucharistie te bevorderen.
 • Van de leden wordt verwacht dat zij wekelijks tijd reserveren voor aanbidding, hetzij in de kapel van het Klooster Cenakel, Sint-Willibrordusstraat 34 in Utrecht, hetzij in een andere kerk of kapel. Voor het tijdstip en de duur van de aanbidding kunnen desgewenst afspraken worden gemaakt.
 • De kapel van Klooster Cenakel, de St. Ludgerus Aanbiddingskapel, is van 7.30 uur tot 18.30 uur geopend. Is om welke reden dan ook een kerkbezoek niet mogelijk dan kan ook thuis een bepaalde tijd aan gebed worden besteed.
 • Door de aanbidding kan het gebedsleven zich verdiepen en de liefde tot God en de naaste toenemen. Daarnaast wordt door de leden Gods zegen en genade gevraagd, niet alleen voor zichzelf en hun familie maar voor alle mensen. Zij helpen daardoor mee aan het grote missiewerk van de kerk in het aartsbisdom Utrecht en wereldwijd.
 • Wij geloven dat de verbondenheid met Jezus Christus, die op deze wijze wordt verdiept, kracht en sterkte geeft in het dagelijks leven en een voortdurende bron wordt van vreugde en vrede.
 • Wie zich aansluit bij de aanbidding, neemt ook deel aan de verzoening en het eerherstel die Jezus Christus heeft bewerkt en die in de eucharistie wordt gevierd.
 • De leden en hun familie hebben deel aan de zegeningen en genaden van de altijddurende aanbidding.
 • De leden van de gemeenschap sluiten zich bij de aanbidding van de eucharistie aan bij de zusters aan wie de dienst van de altijddurende aanbidding door hun stichter de heilige Arnold Janssen, als eerste en voornaamste taak is opgedragen. De altijddurende aanbidding is: “… een openlijk getuigenis van ons geloof en onze liefde en tegelijk dankzegging voor dit onuitsprekelijk groot geschenk. Onze aanbidding geldt niet alleen de verheerlijkte Heer in de eucharistie: door Hem aanbidden wij de Vader in de heilige Geest. Wij verenigen ons met Zijn overgave in liefde aan de Vader ten bate van het leven van de wereld.” (Uit de regel van de zusters)
 • Als u zich wilt aansluiten bij de Eucharistische Aanbiddingsgemeenschap dan kunt u onderstaand formulier invullen en verzenden.

Aanmeldingsformulier

Ik sluit mij aan bij de Eucharistische Aanbiddingsgemeenschap en beloof, voorzover het mij mogelijk is, wekelijks de Heer in het Allerheiligst Sacrament te bezoeken, of thuis een bepaalde tijd aan het gebed te wijden.

  Dhr/Mevr

   

   

  Voornaam *

  Achternaam *

  Straatnaam *

  Huisnr *

  Postcode *

  Wonplaats *

  Vaste lijn tel nr

   

   

  Mob tel nr

   

   

  Uw e-mail *

   

   

  Wanneer kunt u in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel zijn voor aanbidding? *

   

   

  Bericht *