Aanbidding

Klooster Cenakel biedt In de St. Ludgerus Aanbiddingskapel dagelijks van 7.15 uur tot 18.30 uur gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Er is vrijwel altijd een zuster in gebed bij het Allerheiligste aanwezig. Gedurende de dag zijn er vijf liturgische diensten, die bijgewoond kunnen worden.

In de constituties van de congregatie staat het volgende over eucharistische aanbidding te lezen: “Het is onze opdracht, om in dienst van de geloofsverkondiging en de heiliging van de priesters een leven te leiden van gelovige beschouwing en dankbare aanbidding, van volhardend gebed en onbaatzuchtige dienst en om voor het Allerheiligste, het zichtbare teken van de oneindige liefde van de drie-ene God, zonder ophouden Gods goedheid en barmhartigheid te prijzen en allen uit te nodigen zich met onze lofprijzing te verenigen. … Onze opdracht, de drie-ene God in zijn geheimen en heilsdaden te verheerlijken, zien en volbrengen wij in innige samenhang met onze dienst aan het heil van alle mensen, voor wie wij voor God staan. Vooral weten wij ons geroepen tot een werkdadige deelname aan het missiewerk van de kerk, dat wij door gebed en offer ondersteunen.”

Verschillende pausen hebben gewezen op het belang van eucharistische aanbidding voor de kerk. In zijn encycliek Mysterium Fidei (uit 1965) riep paus Paulus VI de bisschoppen op “woorden noch moeite te sparen om de aanbidding van de Eucharistie te bevorderen”. Paus Johannes Paulus II noemde in zijn encycliek Ecclesia de Eucharistia (uit 2003) de aanbidding van de Eucharistie buiten de mis “van onschatbare waarde voor het leven van de kerk”.