Stichter

De congregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding is in 1896 gesticht door de Duitse priester Arnold Janssen. Hij werd geboren op 5 november 1837 in Goch, vlakbij de Nederlandse grens, vijftien kilometer ten oosten van Boxmeer.

Na zijn studies op het bisschoppelijk seminarie in Gaesdonck en later in Münster werd hij in 1861 tot priester gewijd. Daarna was hij twaalf jaar leraar natuurkunde en catechese aan een middelbare school in de grensplaats Bocholt, ter hoogte van de Achterhoek. In 1867 werd hij directeur van het Apostolaat des Gebeds in Duitsland en Oostenrijk.

Arnold Janssen wilde een impuls geven aan het missiewerk van de katholieke kerk. Omdat er destijds in Duitsland een sterk anti-katholiek klimaat heerste – de zogeheten ‘Kulturkampf’ (1872-1879) – kon hij daar zijn plannen niet verwezenlijken en week hij uit naar Nederland. Hij vestigde zich in het Noord-Limburgse Steyl aan de Maas.

Hier stichtte hij in 1875 een seminarie voor de missie. Dit werd de latere missiecongregatie Gezelschap van het Goddelijk Woord (1885) voor mannelijke religieuzen. Later stichtte hij samen met de zuster Maria Helena Stollenwerk de congregatie van de missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (1888). Als laatste stichtte hij de congregatie van de slotzusters Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding (1896).

Arnold Janssen stierf op 15 januari 1909 in Steyl. Hij ligt begraven in het missiehuis Sint Michaël van het Gezelschap van het Goddelijk Woord in Steyl. Op 5 oktober 2003 werd hij door paus Johannes Paulus II heilig verklaard.