Bidt u weer met ons mee?

“In de noveen vóór Pinksteren bidden wij heel bijzonder voor al uw intenties. U kunt ze ons gerust laten weten. Ook na Pinksteren, als wij de feesten van de H. Drie-eenheid, van Sacramentsdag en van het H. Hart van Jezus vieren, zetten wij onze gebedsdagen voort. Bidt u weer met ons mee?” Dat schrijven de zusters van Klooster Cenakel in de jaarlijkse ‘noveenbrief’ voor Pinksteren die naar de vrienden van de communiteit is gestuurd. Via een online formulier kunnen intenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.