Adventsbrief met terugblik 2021

In hun adventsbrief aan de vrienden van Klooster Cenakel blikken de zusters zoals gebruikelijk terug op het afgelopen jaar. “Nog is de corona-pandemie helaas niet ten einde”, noteren ze. “Hoeveel leed en eenzaamheid heeft zij in heel de wereld teweeggebracht. Toch mogen we God danken dat wij hier allen gespaard zijn gebleven. We zijn blij en dankbaar dat we weer samen Eucharistie kunnen vieren en dat we ook af en toe bezoek kunnen ontvangen van onze dierbaren.” Er werd heel wat gerepareerd en gerenoveerd in 2021. Het pand kreeg een grondige schilderbeurt. Vrijwilligers namen de tuin onderhanden en er kwamen beveiligingscamera’s. In de kapel werden de koorbanken in het slotgedeelte aangepast, zodat ze naar het Allerheiligste zijn gericht. Door de gaven van vrienden en weldoeners waren deze projecten mogelijk. Klik hier om de adventsbrief te downloaden. Foto: beeldje van het Christuskind in Klooster Cenakel.