Adventsbrief: terugblik op bewogen jaar

De zusters versturen deze week de jaarlijkse adventsbrief aan de vrienden van Klooster Cenakel. Daarin blikken ze terug op de gebeurtenissen in 2018. Het was een bewogen jaar, waarin herdacht werd ze twintig jaar geleden hun intrek namen in hun Utrechtse klooster. Het voormalig parochiecentrum van de in 1977 gesloopte Sint-Ludgeruskerk was voor de nieuwe bestemming verbouwd. De bijbehorende kapel werd omgedoopt tot ‘St. Ludgerus Aanbiddingskapel’. Op 1 juni werd de komst van de zusters naar Utrecht herdacht met een feestelijke Eucharistie, gecelebreerd door Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht. Dit jaar namen de zusters afscheid van hun Indonesische medezuster Lusia Maria, die ze op 13 februari 2018 in hun midden mochten verwelkomen. Zij werd tijdens het generaal kapittel van de congregatie op 18 juni jongstleden als raadzuster in het generale bestuur gekozen en verhuisde naar het generalaatshuis in Duitsland. “Een grote eer voor ons”, zo schrijven de zusters in hun adventsbrief, “maar natuurlijk missen wij haar zeer, want we zijn hier nu maar met vier zusters over. We hopen dus dat we binnen niet al te lange tijd een andere zuster erbij zullen krijgen.” Klik hier om de adventsbrief te downloaden.
Foto: beeldje van het Christuskind in Klooster Cenakel.