Zaligverklaringsproces medestichteres aanbiddingszusters geopend

installatierechtbankBisschop Frans Wiertz van Roermond heeft op 3 september in het moederhuis van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding in Steyl een kerkelijke rechtbank geïnstalleerd die zich gaat buigen over de zaligverklaring van de medestichteres en eerste generale overste van de congregatie, Adolphine Tönnies (Moeder Maria Michaele). Dat meldt het bisdom Roermond op de diocesane website. In februari dit jaar gaf de Heilige Stoel het groene licht voor haar zaligverklaringsproces. De rechtbank staat onder leiding van mgr. Stefaan van Calster, die als vertegenwoordiger van de Roermondse bisschop optreedt (foto (bisdom Roermond): mgr. Van Calster voert het woord tijdens de installatie van de rechtbank, onder het toeziend oog van mgr. Wiertz, links op de foto naast hem).

De uit vijftien leden bestaande rechtbank gaat de komende tijd het leven en het werk van Adolphine Tönnies onderzoeken. Als dat gebeurd is, wordt de zaak overgedragen aan de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen in Rome. Voor de zaligverklaring is een door het Vaticaan erkend wonder nodig. Op de Filippijnen heeft zich inmiddels een onverklaarbare genezing voorgedaan, die mogelijk als wonder op voorspraak van Adolphine Tönnies kan gelden. Maar dit geval moet nog volledig onderzocht worden.