Vieringen Goede Week en Pasen

In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

Witte Donderdag, 2 april, 18.00 uur: eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
Aansluitend stille aanbidding.
Goede Vrijdag, 3 april, 15.00 uur: herdenking lijden en sterven van Christus;
18.00 uur: lof ter ere van de Moeder der Smarten.
Paaszaterdag, 4 april, 21.00 uur: paaswake.
Paaszondag, 5 april, 9.00 uur: eucharistieviering (gregoriaans).
Paasmaandag, 6 april, 9.00 uur: eucharistieviering.