Speciaal gebed voor religieuzenjaar

religieuzenjaarVan 11 tot en met 17 januari nemen de zusters van Klooster Cenakel deel aan de 'gebedsketen' van religieuzen in Nederland voor het 'Jaar van het Godgewijde Leven'. Gemeenschappen van ordes en congregaties die zich voor de keten hebben aangemeld, krijgen in deze 'estafette' ieder een week toebedeeld waarin ze intensief bidden voor de religieuzen in de Nederlandse kerkprovincie en voor roepingen tot het godgewijde leven. Het Jaar van het Godgewijde Leven is een initiatief van paus Franciscus om wereldwijd de betekenis van religieuzen voor kerk en samenleving tot uitdrukking te laten komen. Hij moedigt hen aan zich te bezinnen op hun roeping en zending (foto: internationaal logo van het Jaar van het Godgewijde Leven: 'Godgewijd leven in de Kerk vandaag. Evangelie Profetie Hoop'). Het 'religieuzenjaar' is geopend op 29 november 2014 en wordt op 2 februari 2016 afgesloten. De zusters van Klooster Cenakel hebben voor het jaar een speciaal gebed samengesteld. De tekst luidt als volgt: "God, goede Vader, wij danken U voor allen die zich op een bijzondere wijze aan U hebben toegewijd. In dit jaar van het religieuze leven vragen wij U dat zij, bezield door Uw heilige Geest, mogen zijn: het zout der aarde, het licht op de kandelaar, de stad op de berg; dat zij, zoals Maria, Uw woord in hun hart opnemen en bewaren, opdat het rijke vruchten mag voortbrengen voor Uw koninkrijk." Het gebed wordt samen met de bezoekers aan de dagelijkse eucharistieviering in de S. Ludgerus Aanbiddingskapel gebeden in de week die de zusters toebedeeld hebben gekregen in de gebedsketen. Ga naar Jaar van het Godgewijde Leven voor meer informatie.