‘Noveenbrief’ Pinksteren

Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen met het oog op Pinksteren. De zusters citeren daarin uit een overweging van paus Franciscus: "Wijsheid is de genade om alles met de ogen van God te kunnen zien … Soms zien we de dingen volgens onze voorkeur of volgens de staat van ons hart, met liefde of met haat, met na-ijver... Neen, dat is het oog van God niet. De wijsheid is wat de Heilige Geest in ons bewerkt zodat we alle dingen met de ogen van God zien. Dit is de gave van de wijsheid." In de brief schrijven ze gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 6 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. "Bidt u weer met ons mee?", besluiten de zusters. Via een online formulier kunnen gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.