Noveenbrief Pinksteren verstuurd

Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben voor Pinksteren weer de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen. "Met het naderen van het hoogfeest van Pinksteren kunnen we het niet nalaten te spreken over de relatie tussen de christelijke hoop en de heilige Geest", citeren de zusters paus Franciscus. "De Geest is de wind die ons voortdrijft, die ons op weg houdt, waardoor we ons pelgrims en voorbijgangers voelen, en die ons niet de kans geeft gemakzuchtig te worden en een volk te worden dat 'stil zit'." Ze laten in de brief weten gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 11 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. Via een online formulier kunnen intenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.