Nieuws

 • ‘De blik van Maria’

  mariabeeldkapelMet het oog op de naderende Mariafeesten hebben de vrienden van Klooster Cenakel weer de jaarlijkse ‘noveenbrief’ ontvangen. De zusters citeren daarin paus Franciscus. In een toespraak over Maria uit 2013 sprak hij: “Wij zijn allen samengekomen om de blik van Maria te ontmoeten, omdat daarin de blik van de Vader weerspiegeld is, die Haar tot Moeder van God maakte, en de blik van de Zoon op het kruis, die Haar tot onze Moeder maakte.” Gebedsintenties

  Lees meer...

 • ‘Bidt u weer met ons mee?’

  Biddende Handen“In de noveen vóór Pinksteren bidden wij heel bijzonder voor al uw intenties. U kunt ze ons gerust laten weten. Ook na Pinksteren, als wij de feesten van de H. Drie-eenheid, van Sacramentsdag en van het H. Hart van Jezus vieren, zetten wij onze gebedsdagen voort. Bidt u weer met ons mee?” Dat schrijven de zusters van Klooster Cenakel in de jaarlijkse ‘noveenbrief’ voor Pinksteren die naar de vrienden van de communiteit is

  Lees meer...

 • Vieringen Goede Week en Pasen

  In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

  Palmzondag, 2 april, 9.00 uur: Eucharistieviering.
  Witte Donderdag, 6 april, 17.00 uur: Eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
  Aansluitend stille aanbidding.
  Goede Vrijdag, 7 april, 15.00 uur: Herdenking lijden en sterven van Christus;
  18.00 uur: Lof ter ere van de Moeder der Smarten.
  Paaszaterdag, 8 april, 20.00 uur: Paaswake.
  Paaszondag, 9 april, 10.00 uur: Eucharistieviering (Gregoriaans).
  Paasmaandag, 10 april, 9.00 uur: Eucharistieviering.

  Lees meer...
 • ‘Kijk naar de geopende armen van de gekruisigde Christus’

  De zusters van Klooster Cenakel citeren in hun jaarlijkse brief aan de vrienden van de communiteit voor de vastenperiode op weg naar Pasen weer uit een toespraak van paus Franciscus. “Kijk naar de geopende armen van de gekruisigde Christus, laat je steeds opnieuw redden. En wanneer je nadert om je zonden te belijden, geloof dan vast in zijn barmhartigheid, die je bevrijdt van schuld.” Klik hier om de brief te downloaden. In de komende novenen worden ook gebedsintenties opgenomen. Er zijn novenen voor de volgende feestdagen: 20 maart: St. Jozef; 25 maart:

  Lees meer...

 • Diensten met Kerstmis en Nieuwjaar

  De zusters van Klooster Cenakel nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de diensten met Kerstmis en Nieuwjaar.

  24 december: Nachtmis 20.00 uur, met vanaf 19.30 uur kerstmelodieën en samenzang.
  Eerste kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Tweede kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Nieuwjaarsdag en Hoogfeest van Maria, Moeder van God: Eucharistieviering 9.00 uur.

  Lees meer...

 • Adventsbrief met terugblik 2022

  In hun adventsbrief aan de vrienden van Klooster Cenakel blikken de zusters zoals gebruikelijk terug op het afgelopen jaar. De communiteit groeide met twee zusters. Zuster Maria Fiat arriveerde 14 februari vanuit Berlijn, waar het klooster van de congregatie werd opgeheven. Op 26 juni kwam zuster Maria Scholastica uit Bad Driburg, Duitsland, waar ze vier jaar overste was, naar Utrecht. Een maand later is ze geïnstalleerd als nieuwe overste van de

  Lees meer...

 • Maria: voorbeeld van deugden en geloof

  mariabeeldkapelDe vrienden van Klooster Cenakel hebben in verband met de naderende Mariafeesten weer de jaarlijkse ‘noveenbrief’ ontvangen. Evenals voorgaande jaren citeren de zusters daarin paus Franciscus. In een toespraak op 15 augustus 2017 sprak hij: “Maria is een voorbeeld van deugden en geloof. Als wij vandaag naar haar opzien bij Haar tenhemelopneming, bij de definitieve vervulling van haar weg op aarde, danken wij Haar. We vertrouwen aan haar toe de volken die overal ter wereld lijden

  Lees meer...

 • ‘Booschappers van vrede’

  Biddende HandenDe jaarlijkse ‘noveenbrief’ voor Pinksteren is weer naar de vrienden van Klooster Cenakel gestuurd. “De Heilige Geest is Degene die zendt. Jezus is de Gezondene, vervuld van de Geest van de Vader. Gezalfd met dezelfde Geest zijn ook wij gezonden als boodschappers en getuigen van vrede.” De zusters citeren uit de homilie van paus Franciscus in 2014 tijdens een mis in Amman, de hoofdstad van Jordanië, waarin hij sprak over het werk van

  Lees meer...

 • Open Kloosterdag 15 mei

  Iedere twee jaar organiseert de koepelorganisatie ‘Konferentie Nederlandse Religieuzen’ een ‘Open Kloosterdag’. De eerstvolgende wordt gehouden op 15 mei 2022. Een groot aantal kloosters opent dan de deuren voor belangstellenden. Ook Klooster Cenakel is die dag te bezoeken. Om 15.30 uur kan worden deelgenomen aan het getijdengebed in de kapel, waarna in de bezoekkamer een videopresentatie plaatsvindt over het leven van de zusters. Er wordt koffie of thee aangeboden en er

  Lees meer...

 • Vieringen Goede Week en Pasen

  In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

  Palmzondag, 10 april, 10.00 uur: Eucharistieviering.
  Witte Donderdag, 14 april, 17.00 uur: Eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
  Aansluitend stille aanbidding.
  Goede Vrijdag, 15 april, 15.00 uur: Herdenking lijden en sterven van Christus;
  18.00 uur: Lof ter ere van de Moeder der Smarten.
  Paaszaterdag, 16 april, 19.00 uur: Paaswake.
  Paaszondag, 17 april, 9.00 uur: Eucharistieviering (Gregoriaans).
  Paasmaandag, 18 april, 9.00 uur: Eucharistieviering.

  Lees meer...

 • ‘Veertigdagentijd in het licht van de verrijzenis’

  “Laten wij op onze tocht van veertig dagen op weg naar Pasen, Hem in herinnering houden die ‘zich heeft vernederd, gehoorzaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis’. … Maar de tocht van de Veertigdagentijd staat, zoals de gehele pelgrimstocht van het christelijk leven, geheel in het licht van de verrijzenis, die de gevoelens, de houdingen en de keuzes van wie Christus wil volgen, bezielt.” Citaten uit een toespraak van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd van 2021. De zusters van Klooster Cenakel putten eruit in hun jaarlijkse brief aan de vrienden van de communiteit voor de

  Lees meer...

 • Financiële steun gevraagd voor dakrenovatie

  De zusters doen een oproep aan iedereen die Klooster Cenakel een warm hart toedraagt: “Wij vragen bescheiden om uw financiële steun voor de dakrenovatie van onze gebouwen.” Na een grondige inspectie van de daken van het klooster en de kapel is geconstateerd dat deze in een zeer slechte staat verkeren en dringend opgeknapt moeten worden. Aan dit project zijn hoge kosten verbonden. “Elke donatie is waardevol en wordt dankbaar aanvaard”, zo verzekeren de zusters. Giften zijn

  Lees meer...

 • Diensten met Kerstmis en Nieuwjaar

  De zusters van Klooster Cenakel nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de diensten met Kerstmis en Nieuwjaar.

  24 december: Avondgebed 16.30 uur.
  Eerste kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Tweede kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Nieuwjaarsdag en Hoogfeest van Maria, Moeder van God: Eucharistieviering 9.00 uur.

  Lees meer...

 • Video bij 125-jarig bestaan congregatie

  De congregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding werd op 8 december 1896 gesticht door de heilige Arnold Janssen. Vandaag is dat dus 125 jaar geleden. Voor deze gelegenheid is een video gemaakt.

  Lees meer...

 • Adventsbrief met terugblik 2021

  christuskindIn hun adventsbrief aan de vrienden van Klooster Cenakel blikken de zusters zoals gebruikelijk terug op het afgelopen jaar. “Nog is de corona-pandemie helaas niet ten einde”, noteren ze. “Hoeveel leed en eenzaamheid heeft zij in heel de wereld teweeggebracht. Toch mogen we God danken dat wij hier allen gespaard zijn gebleven. We zijn blij en dankbaar dat we weer samen Eucharistie kunnen vieren en dat we ook af en toe bezoek kunnen ontvangen van onze dierbaren.” Er

  Lees meer...

 • De moederlijke roeping van Maria

  mariabeeldkapelMet het oog op de naderende Mariafeesten hebben de vrienden van Klooster Cenakel de jaarlijkse ‘noveenbrief’ ontvangen. De zusters citeren daarin paus Franciscus, die in een toespraak wees op de ‘moederlijke roeping’ van Maria: “De Moeder die liefheeft en kinderen voortbrengt, die in staat zijn lief te hebben overeenkomstig het gebod van Jezus.” Gebedsintenties voor het noveengebed in het klooster voor de Mariafeesten kunnen via een online formulier worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief

  Lees meer...

 • ‘Binnenkijken in het roze klooster’

  “Midden in de wijk, op de hoek van de Sint-Willibrordusstraat en de Sint-Ludgerushof, staat Klooster Cenakel. Sinds 1999 wonen en werken hier de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding, ofwel de Roze Zusters. De vijf zusters, te herkennen aan hun knalroze habijt, leiden een teruggetrokken leven: alleen voor hoognodige doktersbezoekjes komen ze buiten de poorten van het klooster.” Aldus begint een twee pagina’s tellend artikel in de zomereditie van het huis-aan-huis-kwartaalblad Zo

  Lees meer...

 • Gebed is de ‘long’ van het christelijk leven

  Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben voor Pinksteren weer de jaarlijkse ‘noveenbrief’ ontvangen. De zusters citeren daarin paus Franciscus die tijdens de algemene audiëntie van 19 juni 2019 in Rome sprak over Pinksteren. Hij verwees naar de leerlingen van Jezus, die biddend verenigd waren: “Het gebed is de ‘long’ die adem geeft aan de leerlingen van alle tijden; zonder gebed kun je geen leerling van Jezus zijn; zonder gebed kunnen wij geen christenen zijn! Het is de

  Lees meer...

 • Vieringen Goede Week en Pasen

  In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden verplicht.

  Palmzondag, 28 maart, 10.00 uur: Euchristieviering.
  Witte Donderdag, 1 april, 17.00 uur: Eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
  Aansluitend stille aanbidding.
  Goede Vrijdag, 2 april, 15.00 uur: Herdenking lijden en sterven van Christus;
  18.00 uur: Lof ter ere van de Moeder der Smarten.
  Paaszaterdag, 3 april, 19.00 uur: Paaswake.
  Paaszondag, 4 april, 9.00 uur: Eucharistieviering (Gregoriaans).
  Paasmaandag, 5 april, 9.00 uur: Eucharistieviering.

  Lees meer...

 • Jozef centraal in brief Veertigdagentijd

  In hun jaarlijkse brief voor de Veertigdagentijd aan de vrienden van de communiteit vragen de zusters van Klooster Cenakel speciaal aandacht voor Jozef. Ze halen paus Franciscus aan, die met de heilige Johannes Paulus II benadrukt dat “de heilige Jozef, zoals hij liefdevol zorg droeg voor Maria en zich vol ijver en vreugde wijdde aan de opvoeding van Jezus Christus, hij ook zorg droeg voor het mystieke lichaam, de Kerk, waarvoor de heilige Maagd Maria het voorbeeld en voorafbeelding is en die Jozef ook beschermt en behoedt”. Klik hier om de brief te downloaden. Voor de komende novenen in

  Lees meer...

 • Diensten met Kerstmis en Nieuwjaar

  De zusters van Klooster Cenakel nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de diensten met Kerstmis en Nieuwjaar.

  24 december: Nachtmis 20.00 uur (reeds volgeboekt).
  Eerste kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Tweede kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Nieuwjaarsdag en Hoogfeest van Maria, Moeder van God: Eucharistieviering 9.00 uur.

  Voor alle vieringen dient u zich van te voren aan te melden.
  Mondkapjes zijn verplicht.

  Lees meer...

 • Adventsbrief en terugblik op ‘zeer bewogen jaar’

  christuskind“Tijdens het afgelopen jaar mochten we op verschillende wijzen de ‘Emmanuel’, God met ons, ervaren in ieder van u, door uw gebed, uw steun, uw deelname aan onze missionaire opdracht en het apostolaat van onze eucharistische aanbidding.” Dat schrijven de zusters in hun adventsbrief aan de vrienden van Klooster Cenakel. Ze blikken terug op een “zeer bewogen jaar van veel lief en leed, vooral door het coronavirus.” Moest vorig jaar afscheid worden genomen van hun Indonesische medezuster Lusia

  Lees meer...

 • ‘Onze roeping tot heiligheid’

  mariabeeldkapelDe vrienden van Klooster Cenakel hebben de jaarlijkse ‘noveenbrief’ met het oog op de naderende Mariafeesten ontvangen. De zusters gaan in op het thema ‘Onze roeping tot heiligheid’. Ze citeren paus Franciscus: “Thuis, op straat, op het werk, in de Kerk, op elke ogenblik en in jouw levensstaat kan een weg naar heiligheid beginnen. Laten jullie je niet ontmoedigen die weg te gaan. Het is God zelf die ons de genade schenkt.” Gebedsintenties kunnen via een online

  Lees meer...

 • Brief Pinksternoveen

  Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben voor Pinksteren weer de jaarlijkse ‘noveenbrief’ ontvangen. Het bijgevoegde gebed opent als volgt: “Heer, maak mij een werktuig van uw vrede. Waar haat is, laat mij liefde brengen, waar belediging, vergeving, waar tweedracht heerst, eensgezindheid.” De zusters schrijven in de brief gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 22 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. Via een online formulier kunnen intenties

  Lees meer...

 • Brief Veertigdagentijd in teken parabel van de zaaier

  Deze week hebben de zusters van Klooster Cenakel hun jaarlijkse brief voor de Veertigdagentijd naar de vrienden van de communiteit gestuurd. Ze verwijzen naar de parabel van de zaaier uit het evangelie van Matteüs (13). “We worden eraan herinnerd dat we de grond zijn waarin de Heer onvermoeibaar het zaad van zijn Woord en van zijn liefde uitstrooit”, aldus de zusters. “Met welke gesteltenis nemen we het op? We moeten ons de vraag stellen: hoe is ons hart? Op welke ondergrond gelijkt het: op de weg, op de rotsgrond, op de doornstruiken? Het hangt van ons af of we goede

  Lees meer...

 • Diensten met Kerstmis en Nieuwjaar

  De zusters van Klooster Cenakel nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de diensten met Kerstmis en Nieuwjaar.

  24 december: Nachtmis 20.00 uur, met vanaf 19.30 uur kerstmelodieën en samenzang.
  Eerste kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Tweede kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Nieuwjaarsdag en Hoogfeest van Maria, Moeder van God: Eucharistieviering 9.00 uur.

  Lees meer...

 • Adventsbrief: terugblik op bewogen jaar

  christuskindDe zusters versturen deze week de jaarlijkse adventsbrief aan de vrienden van Klooster Cenakel. Daarin blikken ze terug op de gebeurtenissen in 2018. Het was een bewogen jaar, waarin herdacht werd ze twintig jaar geleden hun intrek namen in hun Utrechtse klooster. Het voormalig parochiecentrum van de in 1977 gesloopte Sint-Ludgeruskerk was voor de nieuwe bestemming verbouwd. De bijbehorende kapel werd omgedoopt tot ‘St. Ludgerus Aanbiddingskapel’. Op 1 juni werd de komst van de zusters naar Utrecht herdacht

  Lees meer...

 • ‘Ook slotzusters zijn missionair’

  mariaconfidensvideo“Iedere gedoopte is geroepen om het geloof uit te dragen. Wij doen dat door ons leven van gebed voor anderen, voor de hele wereld.” Dat zegt zuster Maria Confidens, overste van Klooster Cenakel, in een video die vandaag is verschenen op de website van ‘Katholiek Leven’, een media-initiatief van de Nederlandse bisschoppen (foto: screenshot). Ook slotzusters die een teruggetrokken leven leiden, waarin het gebed centraal staat, hebben een missionaire rol in het leven van de kerk,

  Lees meer...

 • Noveenbrief naderende Mariafeesten verstuurd

  mariabeeldkapelDe vrienden van Klooster Cenakel ontvangen deze week de jaarlijkse ‘noveenbrief’ met het oog op de naderende Mariafeesten. In dit schrijven komt paus Franciscus aan het woord. Citaat: “We zijn geen wezen: we hebben in de hemel een Moeder, die de heilige Moeder van God is. Opdat zij ons de deugd van het wachten zou leren, ook wanneer alles zinloos lijkt te zijn: zij vertrouwt altijd op het mysterie van God, ook wanneer God schijnt te verdwijnen door

  Lees meer...

 • Veel belangstelling voor eucharistieviering en processie Sacramentsdag

  sacramentsprocessie2019Evenals voorgaande jaren was er veel belangstelling voor de mis en de processie op Sacramentsdag (23 juni) in en rond Klooster Cenakel. Om 14.00 uur celebreerde pater Antony M. Varghese SVD een eucharistieviering in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel. De zang werd verzorgd door een Afrikaans koor. Aansluitend was er een Sacramentsprocessie (foto: terugkeer van de processie bij de ingang van de kapel). Hierbij zong een Filipijns koor. Na afloop van de processie vond een maaltijd plaats in de kloostertuin,

  Lees meer...

 • Eucharistieviering en processie Sacramentsdag

  sacramentsprocessie20181Op 23 juni viert de katholieke kerk ‘Sacramentsdag’. Dit hoogfeest werd ingesteld om uitdrukking te geven aan de eerbied voor de geconsacreerde hostie. Om 14.00 uur celebreert pater Antony M. Varghese SVD op deze feestdag een mis in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel. De zang wordt verzorgd door een Afrikaans koor. Aansluitend is er een Sacramentsprocessie door enkele straten rond het klooster (foto: beeld van de processie in 2018). Hierbij zingt een Filipijns koor. Na afloop vindt

  Lees meer...

 • Brief Pinksternoveen verzonden

  Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben voor Pinksteren weer de jaarlijkse ‘noveenbrief’ ontvangen. Het bijgevoegde gebed opent als volgt: “Breek, o Geest nu door in ons, Geest van vuur en Geest van leven, leid ons verder op uw wegen, Geest van Vader en van Zoon.” De zusters laten in de brief weten gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 31 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. Via een online

  Lees meer...

 • Klooster Cenakel twintig jaar in Utrecht

  cenakel20181De zusters van Klooster Cenakel herdenken op 1 juni met een feestelijke eucharistieviering dat ze zich twintig jaar geleden in Utrecht vestigden. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor deze mis, die wordt gecelebreerd door Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht. De viering begint om 9.00 uur.

   
  Op 13 augustus 1999 namen de zusters hun intrek in het Utrechtse Klooster Cenakel. Het voormalig parochiecentrum van de in 1977 gesloopte Sint-Ludgeruskerk was voor de nieuwe bestemming verbouwd. Het bijbehorende

  Lees meer...

 • Vieringen Goede Week en Pasen

  In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

  Palmzondag, 14 april, 10 uur: Eucharistieviering.
  Witte Donderdag, 18 april, 17.00 uur: Eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
  Aansluitend stille aanbidding.
  Goede Vrijdag, 19 april, 15.00 uur: Herdenking lijden en sterven van Christus;
  18.00 uur: Lof ter ere van de Moeder der Smarten.
  Paaszaterdag, 20 april, 20.00 uur: Paaswake met Drie Slag Koor.
  Paaszondag, 21 april, 9.00 uur: Eucharistieviering (Gregoriaans).
  Paasmaandag, 22 april, 9.00 uur: Eucharistieviering.

  Lees meer...

 • Brief Veertigdagentijd verstuurd

  De zusters van Klooster Cenakel sturen deze week hun jaarlijkse brief voor de Veertigdagentijd naar de vrienden van de communiteit. Ze vragen daarin aandacht voor de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld en sluiten hiermee aan bij de apostolische exhortatie ‘Wees blij en juich’ uit 2018 van paus Franciscus. “Kijken we naar de heiligheid die aanwezig is in het geduld van Gods volk”, zo citeren de zusters hem, “bij ouders, die hun kinderen met zoveel liefde opvoeden, bij mannen en vrouwen die hard werken voor het levensonderhoud van hun gezin, bij zieken en ouderen die blijven glimlachen. Heel vaak

  Lees meer...

 • Diensten met Kerstmis en Nieuwjaar

  De zusters van Klooster Cenakel nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de diensten met Kerstmis en Nieuwjaar.

  24 december: Nachtmis 20.00 uur, met vanaf 19.30 uur kerstmelodieën en samenzang.
  Eerste kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Tweede kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Nieuwjaarsdag en Hoogfeest van Maria, Moeder van God: Eucharistieviering 9.00 uur.

  Lees meer...

 • Adventsbrief verzonden: ‘Vreugde en hoop voor iedereen’

  christuskind“Terwijl oorlogszuchtige stormen over de wereld van vandaag razen roept Kerstmis ons terug naar het teken van het kind.” Citaat uit de kersttoespraak van paus Franciscus in 2017. Een fragment hieruit is opgenomen in de jaarlijkse adventsbrief die vrienden van Klooster Cenakel van de zusters hebben ontvangen. Daarnaast blikken ze terug op gebeurtenissen in 2017. “Op 13 februari dit jaar mochten wij tot onze grote vreugde Zr. Lusia Maria uit Indonesië in ons midden verwelkomen”, zo noteren ze

  Lees meer...

 • Rozenkransgebed met kardinaal Eijk voor de vrede

  kardinaalsijkDe Nederlandse bisschoppen willen in 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen. Op 8 september, het feest van Maria Geboorte, viert Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, om 8.00 uur

  Lees meer...

 • ‘Maria, een genade voor heel het Godsvolk’

  mariabeeldkapelDe vrienden van Klooster Cenakel hebben deze week weer de jaarlijkse ‘noveenbrief’ met het oog op de naderende Mariafeesten ontvangen. ‘Maria, een genade voor heel het Godsvolk’, luidt de titel boven een citaat van paus Franciscus dat de zusters ter inspiratie hebben opgenomen in hun schrijven. De brief eindigt met een uitnodiging om gebedsintenties op te sturen voor hun noveengebed rond de komende feesten: 15 augustus: Maria Tenhemelopneming, 22 augustus: Maria Koningin, 8 september: Maria Geboorte, 15 september: Maria

  Lees meer...

 • Veel belangstelling voor viering en processie Sacramentsdag

  sacramentsprocessie20181Zo’n honderd belangstellenden woonden op Sacramentsdag (3 juni) de eucharistieviering bij in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel. Aansluitend liepen de meesten van hen mee met de Sacramentprocessie door enkele straten rond het klooster. De viering, die om 14.00 uur begon, werd in het Engels gehouden, in verband met deelname vanuit de Fillippijnse gemeenschap in de Randstad. Celebranten waren pater Aaron Paul Hizola SVD en pater Gilbert Razon SVD, beiden afkomstig uit de Filippijnen. Na afloop van de processie was er

  Lees meer...

 • Noveenbrief Pinksteren verstuurd

  Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben voor Pinksteren weer de jaarlijkse ‘noveenbrief’ ontvangen. “Met het naderen van het hoogfeest van Pinksteren kunnen we het niet nalaten te spreken over de relatie tussen de christelijke hoop en de heilige Geest”, citeren de zusters paus Franciscus. “De Geest is de wind die ons voortdrijft, die ons op weg houdt, waardoor we ons pelgrims en voorbijgangers voelen, en die ons niet de kans geeft gemakzuchtig te worden en een

  Lees meer...

 • Viering Sacramentsdag met processie en maaltijd

  Bij gelegenheid van Sacramentsdag wordt op 3 juni vanuit de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een Sacramentsprocessie gehouden. Voorafgaand vindt om 14.00 uur een eucharistieviering in het Engels plaats, samen met de Filippijnse gemeenschap in Utrecht en omstreken, gecelebreerd door pater Aaron Paul Hizola SVD en pater Gilbert Razon SVD, beiden afkomstig uit de Filippijnen. Na afloop van de processie is er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers wordt gevraagd kleine gerechten en/of wat te drinken mee te nemen. Informatie: Violette van Liebergen, e-mail: vvliebergen@gmail.com.

  Lees meer...

 • Vieringen Goede Week en Pasen

  In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

  Palmzondag, 25 maart, 10.00 uur: Eucharistieviering.
  Witte Donderdag, 29 maart, 18.00 uur: Eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
  Aansluitend stille aanbidding.
  Goede Vrijdag, 30 maart, 15.00 uur: Herdenking lijden en sterven van Christus;
  18.00 uur: Lof ter ere van de Moeder der Smarten.
  Paaszaterdag, 31 maart, 20.00 uur: Paaswake.
  Paaszondag, 1 april, 9.00 uur: Eucharistieviering (Gregoriaans).
  Paalmaandag, 2 april, 9.00 uur: Eucharistieviering.

  Lees meer...

 • Jaarlijkse brief voor de Veertigdagentijd verstuurd

  Vrienden van Klooster Cenakel ontvangen dezer dagen de jaarlijkse brief voor de Veertigdagentijd van de communiteit. De zusters citeren paus Franciscus, die in een toespraak op 1 maart 2017 onder meer zei: “De Veertigdagentijd is een reis richting de Verrezen Jezus, het is een periode van boetedoening, ook van versterving, maar niet als een doel in zichzelf, maar veeleer erop afgestemd om ons met Christus weer te doen op- staan, om onze doop-identiteit te vernieuwen.” Ze voegen er aan toe dat voor de feestdagen, 19 maart (de heilige Jozef), 9 april (Maria Boodschap) en voor Pasen er weer novenen worden gehouden

  Lees meer...

 • Beeld Ludgerus bij aanbiddingskapel geplaatst

  ludgerus1De gemeente Utrecht heeft vandaag een beeld van de heilig Ludgerus bij de naar hem genoemde aanbiddingskapel van Klooster Cenakel laten plaatsen. Het stond naast de nabijgelegen Sint-Jacobuskerk die op 8 oktober de deuren sloot. In overleg met de geloofsgemeenschap die gebruik maakte van de kerk, is besloten het stenen beeld te verhuizen naar de nieuwe plek bij het klooster. De foto’s hieronder bieden een impressie van de operatie (klikken voor vergroting). Belangstellenden kunnen op een fraai

  Lees meer...

 • Diensten met Kerstmis en Nieuwjaar

  De zusters van Klooster Cenakel nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de diensten met Kerstmis en Nieuwjaar.

  24 december: Nachtmis 20.00 uur, met vanaf 19.30 uur kerstmelodieën en samenzang.
  Eerste kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Tweede kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Nieuwjaarsdag en Hoogfeest van Maria, Moeder van God: Eucharistieviering 9.00 uur.

  Lees meer...

 • Bijzonder rozenkransgebed

  fatimadagenOp 13 oktober 2017 werd de viering van het honderdjarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. Zij riep op om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede. “Deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis”, schrijven de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen in hun bisdommen. Ze nodigen hen uit om in 2018 elke maand op een speciale

  Lees meer...

 • Adventsbrief met jaaroverzicht

  christuskindDe vrienden van Klooster Cenakel hebben de jaarlijkse adventsbrief van de zusters ontvangen. Hierin staan ze met paus Franciscus in een overweging stil bij de komst van het Christuskind. Daarnaast blikken ze terug op gebeurtenissen in 2017. “In de loop van het jaar zijn er weer nieuwe leden van de aanbiddingsgemeenschap bijgekomen van allerlei kleuren en talen, zodat de Heer nu meestal tot 22.00 uur door bezoekers aanbeden wordt en een maal per week de hele nacht”, zo

  Lees meer...

 • Geloofsgemeenschap gesloten Jacobuskerk viert Eucharistie mee

  De Sint-Jacobuskerk in de Utrechtse wijk Zuilen heeft 8 oktober de deuren gesloten. Die dag werd de laatste eucharistieviering gehouden. De Jacobuskerk is de eerste van de vijf katholieke kerken in de Domstad die dicht gaat omdat er te weinig gelovigen zijn om ze in stand te kunnen houden. Op 12 oktober is de kerk aan de eredienst onttrokken. De geloofsgemeenschap van de Jacobuskerk heeft in overleg met de zusters van Klooster Cenakel besloten om iedere tweede zondag van de maand de Eucharistie mee te vieren in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel. Deze begint dan niet om 9.00 maar om 10.00 uur. Op

  Lees meer...

 • Noveenbrief Mariafeesten

  mariabeeldkapelDeze week ontvangen de vrienden van Klooster Cenakel de jaarlijkse ‘noveenbrief’ met het oog op de naderende Mariafeesten. Hierin laten de zusters weten gebedsintenties te verwelkomen van alle belangstellenden: “In ons noveengebed nemen wij weer graag uw intenties op. U mag ze ons gerust laten weten. 15 augustus: Maria Tenhemelopneming, 22 augustus: Maria Koningin, 8 september: Maria Geboorte, 15 september: Maria van smarten en de rozenkransmaand oktober. Via een online formulier kunnen de gebedsintenties worden doorgegeven. Klik

  Lees meer...

 • Drukbezochte viering op Sacramentsdag met Sacramentsprocessie

  sacramentsprocessie2017Op 17 juni werd bij gelegenheid van Sacramentsdag vanuit de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een Sacramentsprocessie gehouden. Voorafgaand vond om 16.30 uur een drukbezochte eucharistieviering plaats, gecelebreerd door pater Ignatius Maria Ringhofer (Broeders van Sin Jan) en pastor Koos Smits (Ludgerusparochie Utrecht). De viering werd bijgewoond door zo’n tachtig mensen. Aansluitend trok een kleine Sacramentsprocessie door enkele straten rond het klooster (foto). Na afloop was er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers was gevraagd

  Lees meer...

 • Sacramentsprocessie

  Bij gelegenheid van de viering van Sacramentsdag wordt op 17 juni vanuit de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een Sacramentsprocessie gehouden. Voorafgaand vindt om 16.30 uur een eucharistieviering plaats, gecelebreerd door pater Ignatius Maria Ringhofer (Broeders van Sin Jan) en pastor Koos Smits (Ludgerusparochie Utrecht). Na afloop van de processie is er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers wordt gevraagd kleine gerechten en/of wat te drinken mee te nemen. Informatie: Violette van Liebergen, e-mail: vvliebergen@gmail.com.

  Lees meer...

 • Jaarlijkse noveenbrief voor Pinksteren verstuurd

  Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben weer de jaarlijkse ‘noveenbrief’ ontvangen met het oog op Pinksteren. “Jezus’ zending die haar hoogtepunt bereikt in de gave van de heilige Geest, had dit wezenlijke doel: onze band met de Vader herstellen, die door de zonde geschonden werd; ons van wezen tot kinderen maken”, citeren de zusters paus Franciscus. Ze laten in de brief weten gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 26 mei

  Lees meer...

 • Vieringen Goede Week en Pasen

  In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

  Palmzomdag, 9 april, 10.00 uur: Eucharistieviering.
  Witte Donderdag, 13 april, 17.00 uur: Eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
  Aansluitend stille aanbidding.
  Goede Vrijdag, 14 april, 15.00 uur: Herdenking lijden en sterven van Christus;
  18.00 uur: Lof ter ere van de Moeder der Smarten.
  Paaszaterdag, 15 april, 20.00 uur: Paaswake.
  Paaszondag, 16 april, 9.00 uur: Eucharistieviering (Gregoriaans).
  Paalmaandag, 17 april, 9.00 uur: Eucharistieviering.

  Lees meer...

 • Brief voor de Veertigdagentijd verstuurd

  De zusters van Klooster Cenakel hebben hun jaarlijkse brief voor de Veertigdagentijd naar de vrienden van de communiteit gestuurd. De brief staat in het teken van ‘beproevingen’. Opgenomen is een gebed en verwezen wordt naar uitspraken van paus Franciscus. Hij benadrukt dat “vertrouwen op de macht van de Heer” en “op de tederheid van God die Vader is” een christen helpt om pijn en tegenspoed in het dagelijks leven te boven te komen, aldus de zusters. Klik hier om de brief te downloaden.

  Lees meer...

 • Verdiepingsmiddag over altijddurende aanbidding

  Op 11 maart wordt in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een verdiepingsmiddag over altijddurende aanbidding gehouden onder leiding van Denise Eichenberger uit Guatemala. Zij reist al jaren de wereld rond om deze aanbidding te stimuleren. Vanaf 12 maart zal zij met dat doel verschillende kerken in Utrecht bezoeken. De middag begint om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De bijeenkomst is vrij toegankelijk.

  Lees meer...

 • ‘Fatimadagen’ van start

  fatimadagenVanochtend om 11.00 uur is een officiële replica van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel opgesteld (foto). Aansluitend was er een een eucharistieviering, gecelebreerd door neomist Johan Rutgers. De mis werd bijgewoond door een kleine vijftig mensen. Het beeld blijft tot en met 27 januari in de kapel. Op 4 januari kwam het beeld (één van de tien officiële replica’s van het beeld van Onze Lieve Vrouw van

  Lees meer...

 • ‘Fatimadagen’ Klooster Cenakel

  fatimabeeldVan 23 tot en met 27 januari is één van de tien officiële replica’s van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel. Op 4 januari kwam het beeld aan in het aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan in Utrecht (foto: het beeld in de kapel van het aartsbisschoppelijk paleis). Het zal gedurende drie maanden verschillende plekken in het aartsbisdom Utrecht aandoen, ter voorbereiding op de bisdombedevaart naar Fatima en

  Lees meer...

 • Diensten met Kerstmis en Nieuwjaar

  De zusters van Klooster Cenakel nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de diensten met Kerstmis en Nieuwjaar.

  24 december: Nachtmis 20.00 uur, met vanaf 19.30 uur kerstmelodieën en samenzang.
  Eerste kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Tweede kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Nieuwjaarsdag en Hoogfeest van Maria, Moeder van God: Eucharistieviering 9.00 uur.

  Lees meer...

 • Adventsbrief met jaaroverzicht en overweging

  christuskindDe vrienden van Klooster Cenakel hebben weer de jaarlijkse adventsbrief van de zusters ontvangen. Daarin blikken ze terug op gebeurtenissen in 2016. In hun overweging bij de advent staan de zusters met paus Franciscus stil bij de betekenis van het Christuskind. “In deze dagen van voorbereiding op het kerstfeest gaat ons verlangen uit naar het Kindje Jezus. In de goddelijk-menselijke persoon van Christus is God ooit een kind geweest en dat moet in ons geloof een speciale

  Lees meer...

 • Drie keer nachtelijke aanbidding in de advent

  aanbiddingsnachtenadvent2016In de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel wordt tijdens de advent drie keer een nachtelijke aanbidding gehouden. De eerste non-stop aanbidding begint op vrijdag 2 december om 21.00 uur en duurt tot zaterdag 3 december 6.00 uur. De volgende nachtaanbiddingen vinden plaats van 9 tot 10 en van 16 tot 17 december. De organisatie van de aanbiddingsnachten is in handen van de aanbiddingsgemeenschap van het klooster. Deze heeft in het Jaar van Barmhartigheid tien keer een nachtelijke

  Lees meer...

 • Tiende nachtaanbidding sluit reeks in barmhartigheidsjaar af

  beeldmerkkloostercenakelVoor de tiende en laatste keer vindt in het kader van het Jaar van Barmhartigheid in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een ‘Nacht van Aanbidding’ plaats. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 4 november om 21.00 uur en duurt tot zaterdag 5 november 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het barmhartigheidsjaar dat de Rooms-Katholieke Kerk viert van 8

  Lees meer...

 • Jaar van Barmhartigheid: negende nachtaanbidding

  beeldmerkkloostercenakelVoor de negende keer vindt in het kader van het Jaar van Barmhartigheid in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een ‘Nacht van Aanbidding’ plaats. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 7 oktober om 21.00 uur en duurt tot zaterdag 8 oktober 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het barmhartigheidsjaar dat de Rooms-Katholieke Kerk viert van 8 december 2015

  Lees meer...

 • Achtste nachtaanbidding in Jaar van Barmhartigheid

  beeldmerkkloostercenakelIn het kader van het Jaar van Barmhartigheid vindt in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel voor de achtste keer een ‘Nacht van Aanbidding’ plaats. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 2 september om 20.30 uur met een eucharistieviering en duurt tot zaterdag 3 augustus 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het barmhartigheidsjaar dat de Rooms-Katholieke Kerk viert

  Lees meer...

 • Noveenbrief voor Mariafeesten

  Mariabeeld kapelDe vrienden van Klooster Cenakel hebben de jaarlijkse ‘noveenbrief’ ontvangen met het oog op de speciale aandacht voor Maria in de komende maanden. Hierin laten de zusters weten gebedsintenties te verwelkomen van alle belangstellenden. Ze citeren paus Franciscus, die met het oog op het Jaar van Barmhartigheid dat de kerk momenteel viert over Maria schreef: “Mijn gedachten gaan nu naar de Moeder van Barmhartigheid. Moge de lieflijkheid van haar gelaat ons geleiden in dit Heilig Jaar,

  Lees meer...

 • Voor zevende keer aanbiddingsnacht in Jaar van Barmhartigheid

  beeldmerkkloostercenakelIn het kader van het Jaar van Barmhartigheid vindt in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel voor de zevende keer een ‘Nacht van Aanbidding’ plaats. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 5 augustus om 20.30 uur met een eucharistieviering en duurt tot zaterdag 6 augustus 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het barmhartigheidsjaar dat de Rooms-Katholieke Kerk viert

  Lees meer...

 • Zesde aanbiddingsnacht in Jaar van Barmhartigheid

  beeldmerkkloostercenakelIn de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel vindt voor de zesde keer een ‘Nacht van Aanbidding’ plaats in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 24 juni om 20.30 uur met een eucharistieviering en duurt tot zaterdag 25 juni 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het barmhartigheidsjaar dat de Rooms-Katholieke Kerk viert

  Lees meer...

 • Viering en processie Sacramentsdag

  sacramentsprocessie2016Op 28 mei is met een mis in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel, gecelebreerd door pater Ignatius Maria Ringhofer (Broeders van Sin Jan), Sacramentsdag gevierd. Dit hoogfeest is in de katholieke kerk ingesteld om uitdrukking te geven aan de eerbied voor de geconsacreerde hostie. De viering werd bijgewoond door zo’n vijftig mensen. Aansluitend trok een kleine Sacramentsprocessie door enkele straten rond het klooster (foto). Na afloop was er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers was gevraagd

  Lees meer...

 • Vijfde aanbiddingsnacht in barmhartigheidsjaar

  beeldmerkkloostercenakelIn de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel vindt voor de vijfde keer een ‘Nacht van Aanbidding’ plaats in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 3 juni om 21.00 uur en duurt tot zaterdag 4 juni 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het Jaar van Barmhartigheid dat in de Rooms-Katholieke Kerk wordt

  Lees meer...

 • ‘Het is een avontuur om met God te leven’

  liefdesverhalenVoor het Utrechtse project ‘Hartje Stad’ werd zuster Maria Confidens, overste van Klooster Cenakel, geïnterviewd over haar levenskeuze. “Het is een avontuur om met God te leven”, zegt ze. “We wilden graag verhalen maken over de liefde, niet de standaard ‘Hollywood liefde’, want liefde kan ook in andere dingen zitten”, vertelt journaliste Babette Rijkhoff die met fotografe Janneke Aronson het project opzette. Op het Bevrijdingsfestival in Park Transwijk in Utrecht staan vandaag kleine houten huisjes waar bezoekers de

  Lees meer...

 • ‘Noveenbrief’ Pinksteren

  Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben de jaarlijkse ‘noveenbrief’ ontvangen met het oog op Pinksteren. De zusters citeren daarin uit een overweging van paus Franciscus: “Wijsheid is de genade om alles met de ogen van God te kunnen zien … Soms zien we de dingen volgens onze voorkeur of volgens de staat van ons hart, met liefde of met haat, met na-ijver… Neen, dat is het oog van God niet. De wijsheid is wat de

  Lees meer...

 • Vierde aanbiddingsnacht in barmhartigheidsjaar

  beeldmerkkloostercenakelIn de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel vindt voor de vierde keer een ‘Nacht van Aanbidding’ plaats in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 15 april om 20.30 uur met een eucharistieviering en duurt tot zaterdag 16 april 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het Jaar van Barmhartigheid dat in de Rooms-Katholieke

  Lees meer...

 • Vieringen Goede Week en Pasen

  In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

  Palmzondag, 20 maart, 10.00 uur: Eucharistieviering.
  Witte Donderdag, 24 maart, 18.00 uur: Eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
  Aansluitend stille aanbidding.
  Goede Vrijdag, 25 maart, 15.00 uur: Herdenking lijden en sterven van Christus;
  18.00 uur: Lof ter ere van de Moeder der Smarten.
  Paaszaterdag, 26 maart, 20.00 uur: Paaswake.
  Paaszondag, 27 maart, 9.00 uur: Eucharistieviering (Gregoriaans).
  Paalmaandag, 28 maart, 9.00 uur: Eucharistieviering.

  Lees meer...

 • Derde aanbiddingsnacht tijdens ’24 uur voor de Heer’

  24uurvoordeheerVoor de derde maal vindt in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel op initiatief van de zusters en de aanbiddingsgemeenschap van het klooster een ‘Nacht van Aanbidding’ plaats in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. Dit keer begint de non-stop aanbidding op vrijdagavond 4 maart om 20.30 uur met een eucharistieviering, gevolgd door biechtegelegenheid. De nacht duurt tot zaterdag 5 maart 7.30 uur. Ter afsluiting worden de lauden gebeden en is

  Lees meer...

 • Tweede aanbiddingsnacht in Jaar van Barmhartigheid

  beeldmerkkloostercenakelVoor de tweede maal vindt in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een ‘Nacht van Aanbidding’ plaats in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. De eerste aanbiddingsnacht werd op initiatief van de zusters en de aanbiddingsgemeenschap van het klooster gehouden van vrijdagavond 11 tot zaterdagochtend 12 december vorig jaar. Dit keer vindt de non-stop aanbidding plaats van vrijdagavond 5 februari, 21.00 uur, tot zaterdagochtend 6 februari. De nacht wordt

  Lees meer...

 • Brief Veertigdagentijd in teken barmhartigheidsjaar

  logojaarvanbarmhartigheidnederlands“Wij willen dit Jubeljaar beleven in het licht van het woord van de Heer: barmhartig als de Vader. Het is een levensprogramma dat even veeleisend als rijk aan vreugde en vrede is. De opdracht van Jezus is gericht tot allen die luisteren naar zijn stem (vgl. Luc. 6, 27). Om tot barmhartigheid in staat te zijn moeten wij dus op de eerste plaats luisteren naar het Woord van God. Dat betekent de waarde van de stilte terugvinden om het Woord dat

  Lees meer...

 • Diensten met Kerstmis en Nieuwjaar

  De zusters van Klooster Cenakel nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de diensten met Kerstmis en Nieuwjaar.

  24 december: Nachtmis 20.00 uur, met vanaf 19.30 uur kerstmelodieën en samenzang.
  Eerste kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Tweede kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Nieuwjaarsdag en Hoogfeest van Maria, Moeder van God: Eucharistieviering 9.00 uur.

  Lees meer...

 • Geslaagde aanbiddingsnacht

  kloostercenakelDe zusters en de aanbiddingsgemeenschap van Klooster Cenakel kunnen terugkijken op een geslaagde ‘Nacht van Aanbidding’ in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel (foto). “We zijn allen nog erg onder de indruk van de mooie viering gisteravond”, aldus overste zuster Maria-Confidens. “Er heerste een heel bijzondere sfeer in de kapel die met ruim twintig mensen goed gevuld was.” Een bekende van het klooster had vier vluchtelingen meegenomen die vooraf in de spreekkamer kwamen kennismaken met

  Lees meer...

 • ‘Nacht van Aanbidding’

  nachtaanbiddingVan vrijdagavond 11 tot zaterdagochtend 12 december is er non-stop-aanbidding in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel. Deze ‘Nacht van Aanbidding’ is een initiatief van de zusters en de aanbiddingsgemeenschap van het klooster aan de vooravond van de start van het ‘Jaar van Barmhartigheid’ dat paus Franciscus heeft afgekondigd. Het wordt van van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 gevierd in de Rooms-Katholieke Kerk. De opening van het

  Lees meer...

 • Adventsbrief verzonden

  mariakapelDe zusters hebben weer hun jaarlijkse adventsbrief gestuurd naar de vrienden van Klooster Cenakel. “Nu het kerkelijk jaar weer ten einde loopt willen wij u hartelijk danken voor uw meeleven en voor uw steun, waar wij zo blij mee zijn”, schrijven ze. “Daardoor hebt u het ons mogelijk gemaakt dat wij onze taak van aanbidding en lofprijzing nog steeds konden voortzetten.” In hun brief wijzen de zusters erop dat de liturgie van de advent Maria in een bijzonder

  Lees meer...

 • Zaligverklaringsproces medestichteres aanbiddingszusters geopend

  installatierechtbankBisschop Frans Wiertz van Roermond heeft op 3 september in het moederhuis van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding in Steyl een kerkelijke rechtbank geïnstalleerd die zich gaat buigen over de zaligverklaring van de medestichteres en eerste generale overste van de congregatie, Adolphine Tönnies (Moeder Maria Michaele). Dat meldt het bisdom Roermond op de diocesane website. In februari dit jaar gaf de Heilige Stoel het groene licht voor haar zaligverklaringsproces. De

  Lees meer...

 • Facelift voor ingang aanbiddingskapel

  faceliftentree 1De ingang van de St. Ludgerus Aanbiddingskapel heeft een ‘facelift’ gekregen. De deuren zijn donkerroze geverfd, het afdakje erboven is vernieuwd en de entree werd verfraaid met een natuurstenen omlijsting. De hellingbaan is eveneens voorzien van natuursteen en van een nieuw hekwerk in de stijl van de andere hekken rond het klooster. De grijze straattegels die er eerst op lagen zijn vervangen door sfeervolle rode klinkers. Nieuw is ook een trapje voor wie niet via de

  Lees meer...

 • Jaarlijkse Mariale noveenbrief verstuurd

  Mariabeeld kapelDe zusters hebben de vrienden van Klooster Cenakel dezer dagen de jaarlijkse ‘noveenbrief’ gestuurd met het oog op de speciale aandacht voor Maria in de komende maanden. Hierin laten ze weten gebedsintenties te verwelkomen van alle belangstellenden. “In ons noveengebed rond deze feestdagen nemen wij weer graag al uw intenties op”, aldus de zusters. “U mag ze ons gerust laten weten. Wij nodigen u ook uit om met ons mee te bidden voor de grote noden

  Lees meer...

 • Viering Sacramentsdag op 6 juni

  Sacramentsdag 20141Op 4 juni is het ‘Sacramentsdag’. Dit hoogfeest is in de katholieke kerk ingesteld om uitdrukking te geven aan de eerbied voor de geconsacreerde hostie. Klooster Cenakel viert Sacramentsdag dit jaar op 6 juni. Om 16.30 is er een mis in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel, gecelebreerd door pastor Koos Smits. Aansluitend word een kleine Sacramentsprocessie door enkele straten rond het klooster (foto: beeld van de processie in 2014). Na afloop is er een maaltijd in de

  Lees meer...

 • Brief voor de Pinksternoveen

  Biddende HandenDeze week hebben de vrienden van Klooster Cenakel de jaarlijkse ‘noveenbrief’ ontvangen met het oog op Pinksteren. “Wat 2000 jaar geleden in Jeruzalem gebeurde is een gebeuren dat tot ons komt, dat in ieder van ons levendig aanwezig komt. De heilige Geest is de gave bij uitstek van de verrezen Christus aan zijn apostelen, doch Hij wilde dat de Geest iedereen bereikt”, citeren de zusters uit een overweging van paus Franciscus. In de brief

  Lees meer...

 • Groen licht proces zaligverklaring medestichteres aanbiddingszusters

  adolphinetönniesDe Heilige Stoel heeft het groene licht gegeven voor het zaligverklaringsproces van de medestichteres en eerste generale overste van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding, Adolphine Tönnies (Moeder Maria Michaele). Dat maakte het generale bestuur van de congregatie afgelopen week via een persbericht wereldkundig. Het proces zal in eerste instantie op diocesaan niveau worden geopend door het bisdom Roermond. “Op 26 augustus 2014 was bij de viering van het 100-jarig bestaan

  Lees meer...

 • Vieringen Goede Week en Pasen

  In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

  Palmzondag, 29 maart, 10.00 uur: Eucharistieviering.
  Witte Donderdag, 2 april, 18.00 uur: Eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
  Aansluitend stille aanbidding.
  Goede Vrijdag, 3 april, 15.00 uur: Herdenking lijden en sterven van Christus;
  18.00 uur: Lof ter ere van de Moeder der Smarten.
  Paaszaterdag, 4 april, 21.00 uur: Paaswake.
  Paaszondag, 5 april, 9.00 uur: Eucharistieviering (Gregoriaans).
  Paasmaandag, 6 april, 9.00 uur: Eucharistieviering.

  Lees meer...

 • Brief voor de Veertigdagentijd

  Paus Franciscus heeft het initiatief genomen tot het ‘Jaar van het Godgewijde Leven’. Het is geopend op 29 november 2014 en wordt op 2 februari 2016 afgesloten. Dit ‘religieuzenjaar’ heeft tot doel om wereldwijd de betekenis van religieuzen voor kerk en samenleving tot uitdrukking te laten komen. De paus moedigt hen aan zich te bezinnen op hun roeping en zending. De zusters van Klooster Cenakel nemen het bijzondere jaar als uitgangspunt voor de brief voor de Veertigdagentijd die ze deze week naar de vrienden van de communiteit hebben gestuurd. Van 11 tot en met 17 januari namen de zusters

  Lees meer...

 • Speciaal gebed voor religieuzenjaar

  religieuzenjaarVan 11 tot en met 17 januari nemen de zusters van Klooster Cenakel deel aan de ‘gebedsketen’ van religieuzen in Nederland voor het ‘Jaar van het Godgewijde Leven’. Gemeenschappen van ordes en congregaties die zich voor de keten hebben aangemeld, krijgen in deze ‘estafette’ ieder een week toebedeeld waarin ze intensief bidden voor de religieuzen in de Nederlandse kerkprovincie en voor roepingen tot het godgewijde leven. Het Jaar van het Godgewijde Leven is een initiatief van paus Franciscus om wereldwijd

  Lees meer...

 • Aangrijpende minidocumentaire

  gelukkigsamen‘Gelukkig zijn we samen’ is de titel van een aangrijpende minidocumentaire over Klooster Cenakel van Puck van Biemen (productie) en Gwyneth Sleutel (regie), studenten Media & Cultuur (filmstudies), aan de Universiteit van Amsterdam. Het filmpje van 4,5 minuut is dit najaar gemaakt voor een praktisch filmvak. De studenten wilden met de documentaire in beeld brengen hoe het gemeenschapsleven van de zusters leidt tot een gelukkig bestaan. Fraaie beelden van vieringen (foto: screenshot) worden afgewisseld met korte fragmenten van een interview met zuster

  Lees meer...

 • Diensten met Kerstmis en Nieuwjaar

  De zusters van Klooster Cenakel nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de diensten met Kerstmis en Nieuwjaar.

  24 december: Nachtmis 20.00 uur, met vanaf 19.30 uur kerstmelodieën en samenzang.
  Eerste kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Tweede kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
  Nieuwjaarsdag en Hoogfeest van Maria, Moeder van God: Eucharistieviering 9.00 uur.

  Lees meer...

 • Kloostervrienden ontvangen adventsbrief

  christuskind“Aan het einde van dit kerkelijk jaar willen wij u van harte danken voor uw meeleven en voor uw steun, waar wij zo blij mee zijn. Daardoor hebt u het ons mogelijk gemaakt dat wij onze taak van aanbidding en lofprijzing konden voortzetten. Ook in het komende jaar hopen wij met uw hulp dit verder te mogen doen, samen met u.” Dat schrijven de zusters in een adventsbrief die ze deze week aan de vrienden van Klooster Cenakel

  Lees meer...

 • Nieuw naambord

  naambordBij de ingang van het klooster is een nieuw naambord verschenen. Het oude houten bord verkeerde in slechte staat en moest nodig vervangen worden. Het nieuwe exemplaar is van kunststof en uitgevoerd in de kleuren van de ‘huisstijl’ die het klooster kreeg met vernieuwing van de website, eind mei dit jaar. Te zien is het daarbij behorende logo van twee handen in gebedshouding met de aanduiding ‘Klooster Cenakel’. Eronder staat te lezen: ‘St. Ludgerus Aanbiddingskapel

  Lees meer...

 • Rozenkransgebed in Mariamaand oktober

  Mariabeeld kapelIn de Mariamaand oktober bidden de zusters op doordeweekse dagen en op zaterdagen om 15.45 uur de rozenkrans in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel (foto: Mariabeeld kapel). Iedereen die de Moeder Gods een warm hart toedraagt wordt uitgenodigd aan het gebed deel te nemen. Duur: ongeveer twintig minuten.

   

  Lees meer...

 • Reliek heilige Ludgerus in processie naar Jacobuskerk overgebracht

  ludgerusreliek1Zondagochtend is een reliek van de heilige Ludgerus van de naar hem genoemde aanbiddingskapel van Klooster Cenakel in processie overgebracht naar de nabijgelegen Jacobuskerk. De relikwie werd na de mis van 9.00 uur door vier dragers,  voorafgegaan door misdienaars en gevolgd door twee pastores en gelovigen, naar de kerk gebracht. De processie arriveerde er om 10.15 uur, een kwartier voor aanvang van een eucharistieviering in het kader van de driedaagse internationale ontmoeting ‘Geloven in deze tijd’, georganiseerd door

  Lees meer...

 • Eeuwfeest moederhuis gevierd in Steyl

  jubileum1Vandaag is het precies honderd jaar geleden dat in Steyl het moederhuis werd ingezegend van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding. Alle oversten van de 22 kloosters die de congregatie wereldwijd telt waren ‘s-ochtends aanwezig bij de plechtige eucharistieviering in de kapel van het Heilige Geest-Klooster van de aanbiddingszusters in de Noord-Limburgse plaats om dit jubileum te vieren (foto). “De Roermondse bisschop Frans Wiertz was hoofdcelebrant”, aldus zuster Maria Confidens, overste van Klooster Cenakel in

  Lees meer...

 • Mariale noveenbrief verstuurd

  mariabeeldkapelDe zusters hebben de vrienden van Klooster Cenakel dezer dagen een ‘noveenbrief’ gestuurd met het oog op de komende Mariafeesten. Hierin laten ze weten gebedsintenties te verwelkomen van alle belangstellenden. “Wij nodigen u van harte uit om u met ons in noveengebed tot Maria te wenden, vooral rond 15 augustus: Maria Tenhemelopneming, 22 augustus: Maria Koningin, 8 september: Maria Geboorte, 15 september: Maria van smarten, en in de rozenkransmaand oktober“, aldus de zusters. Via een online formulier kunnen

  Lees meer...

 • Geslaagde viering Sacramentsdag

  sacramentsdag20141Op zaterdag 21 juni vierde Klooster Cenakel Sacramentsdag met een plechtige Eucharistie, een Sacramentsprocessie en een maaltijd. Hoofdcelebrant in de mis, die om 16.30 uur begon in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel, was pater Ignatius Maria van de Broeders van Sint Jan in Utrecht. Pastor Koos Smits concelebreerde en hield de homilie. Zeven acolieten van de Utrechtse Gerardus Majellaparochie hadden elk hun taak. Ook het parochiekoor verleende medewerking aan de mis, evenals gitarist Theo de Bruin. De viering werd

  Lees meer...

 • Viering Sacramentsdag

  sacramentsprocessie2013In 2014 gedenkt de katholieke kerk dat paus Urbanus IV 750 jaar geleden het hoogfeest van Sacramentsdag instelde om uitdrukking te geven aan de eerbied voor de geconsacreerde hostie. Sacramentsdag valt op de tweede donderdag na Pinksteren, dit jaar 19 juni, en wordt in de Nederlandse kerkprovincie op de zondag daaropvolgend gevierd: 22 juni. Klooster Cenakel viert Sacramentsdag een dag eerder op zaterdag 21 juni. Om 16.30 is er een mis in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel, met aansluitend een kleine

  Lees meer...

 • Gebedsintenties Pinksternoveen

  biddendehandenVrienden van Klooster Cenakel hebben dezer dagen een ‘noveenbrief’ ontvangen met het oog op Pinksteren. Hierin geven de zusters aan gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen. “U mag ze ons gerust laten weten”, schrijven ze, om er aan toe te voegen: “Ook na Pinksteren als wij de feesten van de H. Drie-eenheid, van Sacramentsdag en het H. Hart van Jezus vieren, zetten wij onze gebedsdagen voort. Bidt u weer met ons mee?”

  Lees meer...

 • Website geheel vernieuwd

  beeldmerkkloostercenakelVandaag is de website van Klooster Cenakel geheel vernieuwd en met prachtig fotomateriaal online gegaan. De bestaande site was technisch en inhoudelijk aan een revisie toe om aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van internetgebruik. Zo is de site onder meer geschikt gemaakt voor weergave op tablets en smartphones. Tekst- en communicatiebureau Reli-Update heeft de coördinatie van de vernieuwing verzorgd en houdt de website up-to-date.  Reclamebureau Artis tekende voor de techniek en ontwierp een logo

  Lees meer...

 • ‘Visitatie was hartverwarmend’

  Van 8 tot en met 14 mei bezocht de generale overste van de congregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding Klooster Cenakel voor een ‘visitatie’. De uit Brazilië afkomstige zuster Maria Elizabeth werd vergezeld door twee zusters van het generale bestuur van de congregatie: de zusters Maria Devota uit Duitsland en Maria Renée uit de Filippijnen. De constituties (leefregel) van de aanbiddingszusters bepalen dat de generale overste eens in de vier jaar

  Lees meer...

 • Drukbezochte burendag

  Vijftig belangstellenden waren afgekomen op een ‘burendag’ die de coördinatoren van de aanbiddingsgemeenschap van het klooster op 1 februari had georganiseerd. Enkele weken tevoren zijn ze de hele buurt afgegaan. Overal is aangebeld en mensen werden uitgenodigd om voor de ontmoetingsmiddag in de kapel en in de grote bezoekkamer. Vooral jongere mensen met kinderen bleken geïnteresseerd. De zusters hebben ze begroet en onthaald op koffie. Iemand bracht cake mee en anderen boden bloemen aan. Overste Maria Confidens vertelde over het ontstaan van de congregatie, waarna er veel vragen kwamen. In de kleine bezoekkamer konden de bezoekers kijken naar een

  Lees meer...