‘Maria, een genade voor heel het Godsvolk’

mariabeeldkapelDe vrienden van Klooster Cenakel hebben deze week weer de jaarlijkse 'noveenbrief' met het oog op de naderende Mariafeesten ontvangen. 'Maria, een genade voor heel het Godsvolk', luidt de titel boven een citaat van paus Franciscus dat de zusters ter inspiratie hebben opgenomen in hun schrijven. De brief eindigt met een uitnodiging om gebedsintenties op te sturen voor hun noveengebed rond de komende feesten: 15 augustus: Maria Tenhemelopneming, 22 augustus: Maria Koningin, 8 september: Maria Geboorte, 15 september: Maria van smarten en de rozenkransmaand oktober. Via een online formulier kunnen de intenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.