Gebedsintenties Pinksternoveen

biddendehandenVrienden van Klooster Cenakel hebben dezer dagen een 'noveenbrief' ontvangen met het oog op Pinksteren. Hierin geven de zusters aan gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen. "U mag ze ons gerust laten weten", schrijven ze, om er aan toe te voegen: "Ook na Pinksteren als wij de feesten van de H. Drie-eenheid, van Sacramentsdag en het H. Hart van Jezus vieren, zetten wij onze gebedsdagen voort. Bidt u weer met ons mee?" Via een online formulier kunnen gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.