Gebed is de ‘long’ van het christelijk leven

Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben voor Pinksteren weer de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen. De zusters citeren daarin paus Franciscus die tijdens de algemene audiëntie van 19 juni 2019 in Rome sprak over Pinksteren. Hij verwees naar de leerlingen van Jezus, die biddend verenigd waren: "Het gebed is de 'long' die adem geeft aan de leerlingen van alle tijden; zonder gebed kun je geen leerling van Jezus zijn; zonder gebed kunnen wij geen christenen zijn! Het is de lucht, de long van het christelijk leven." In de brief schrijven de zusters gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 14 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. Via een online formulier kunnen intenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.