Financiële steun gevraagd voor dakrenovatie

De zusters doen een oproep aan iedereen die Klooster Cenakel een warm hart toedraagt: "Wij vragen bescheiden om uw financiële steun voor de dakrenovatie van onze gebouwen." Na een grondige inspectie van de daken van het klooster en de kapel is geconstateerd dat deze in een zeer slechte staat verkeren en dringend opgeknapt moeten worden. Aan dit project zijn hoge kosten verbonden. "Elke donatie is waardevol en wordt dankbaar aanvaard", zo verzekeren de zusters. Giften zijn belangrijk voor de gemeenschap, niet alleen om in het levensonderhoud te voorzien, maar ook voor de instandhouding van de kloosterpanden.

Financiële bijdrage kunnen worden overgemaakt naar het volgende bankrekeningnummer:
NL44 INGB 0000 2660 75.

Klooster Cenakel is aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Hierdoor genieten donateurs belastingvoordeel. Klik hier voor de ANBI-gegevens.