Eeuwfeest moederhuis gevierd in Steyl

jubileum1Vandaag is het precies honderd jaar geleden dat in Steyl het moederhuis werd ingezegend van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding. Alle oversten van de 22 kloosters die de congregatie wereldwijd telt waren 's-ochtends aanwezig bij de plechtige eucharistieviering in de kapel van het Heilige Geest-Klooster van de aanbiddingszusters in de Noord-Limburgse plaats om dit jubileum te vieren (foto). "De Roermondse bisschop Frans Wiertz was hoofdcelebrant", aldus zuster Maria Confidens, overste van Klooster Cenakel in Utrecht. "Onder de concelebranten bevond zich bisschop Jan Liesen van Breda. Naast de oversten van de aanbiddingszusters werd de viering bijgewoond door tal van de paters, broeders en zusters van de drie congregaties van onze stichter, de heilige Arnold Janssen. De feestelijke gezangen galmden door de hoge gewelven van de kapel. Het was prachtig."