Congregaties

De Duitse priester Arnold Janssen is de stichter van drie congregaties: het Gezelschap van het Goddelijk Woord (Latijn: Societas Verbi Divini, afgekort SVD), de missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (Latijn: Congregatio Servarum Spiritus Sancti, afgekort SSpS) en de slotzusters Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding (Congregatio Servarum Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua, afgekort SSpSAP).

Gezelschap van het Goddelijk Woord

Op 8 september 1875 opent Arnold Janssen in Steyl in een vroegere herberg zijn eerste missiehuis. Al een jaar na de opening wordt ernaast een begin gemaakt met de bouw van een nieuw onderkomen. In tien jaar tijd verrijst het gebouwencomplex van het huidige missiehuis St. Michaël langs de Maas (foto). Twee spitse torens maken Steyl tot een markante plaats in het stroomgebied van de rivier. Van hieruit zendt Arnold Janssen de missionarissen uit van het 'Gezelschap van het Goddelijk Woord', zoals hij de door hem in 1885 opgerichte congregatie van mannelijke religieuzen noemde. Steyl groeit door toedoen van Arnold Janssen niet alleen uit tot een centrum van wereldomvattende missionaire activiteit, hij maakt het ook tot een brandpunt van geestelijke vernieuwing voor de kerk. Hij stelt de missiehuizen van de congregatie open voor retraites, geloofsverdieping en bezinning. Talloze priesters, religieuzen en leken worden in hun geloof gesterkt en keren als vrienden van het missiewerk naar huis terug, nadat zij enkele dagen in een missiehuis hebben doorgebracht. Om het geloof van nóg meer mensen te verdiepen en hen te bezielen voor de wereldmissie, opent hij een missiedrukkerij in Steyl. Apostolaat door middel van de pers! Er zijn nu over de hele wereld zo'n 6000 paters en broeders van de congregatie van het Gezelschap van het Goddelijk Woord werkzaam.

Dienaressen van de Heilige Geest

helenastollenwerkIn 1889 sticht Arnold Janssen de congregatie van de missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest. Medestichteres en eerste generale overste was Maria Helena Stollenwerk (foto). In 1898 sloot zij zich aan bij de beschouwende gemeenschap van de aanbiddingszusters (zie verder) en ontving de naam Maria Virgo. Op 3 februari 1900 stierf zij aan een hersenvliesontsteking, 47 jaar oud. Zij werd op 7 mei 1995 door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Zes jaar na de stichting vertrokken de eerste zusters naar de missie om zich in te zetten voor onderwijs, catechese, ondersteuning van het pastoraat, armenzorg en sociaal werk. De congregatie telt momenteel 3500 leden wereldwijd.

Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding

adolphinetönniesMet de groei van het missiewerk van de twee door hem gestichte congregaties, ontwikkelt zich bij Arnold Janssen de overtuiging dat gebed nodig is om deze inzet te ondersteunen. Daarom sticht hij in 1896 een congregatie van slotzusters: de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding. Op 8 december 1896, het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, ontvingen de eerste zes zusters, die eerst missiezuster waren, het roze habijt met de witte sluier van de aanbiddingszusters. Onder hen was Maria Michaele, Adolphine Tönnies, medestichteres van de congregatie en eerste algemene overste (foto). Altijddurende aanbidding van de eucharistische Heer, gebed en offer voor de priesters, voor de missie en de noden van kerk en wereld werden de voornaamste taken van de nieuwe gemeenschap. Terwijl paters, broeders en zusters in de missie werken, bidden de slotzusters om de zegen van God. Zij blijven niet achter als een biddend thuisfront. Ook in de missie openen ze kloosters, om ter plaatse - in Noord- en Zuid-Amerika, in Indonesië, op de Filippijnen en in India - in gebed, tezamen met autochtonen die tot hen toetreden, de zegen over het missiewerk af te smeken. De congregatie van de aanbiddingszusters telt tegenwoordig 350 leden, biddend en werkend in 22 kloosters verspreid over hele wereld.