Uncategorized

mariabeeldkapelMet het oog op de naderende Mariafeesten hebben de vrienden van Klooster Cenakel weer de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen. De zusters citeren daarin paus Franciscus. In een toespraak over Maria uit 2013 sprak hij: "Wij zijn allen samengekomen om de blik van Maria te ontmoeten, omdat daarin de blik van de Vader weerspiegeld is, die Haar tot Moeder van God maakte, en de blik van de Zoon op het kruis, die Haar tot onze Moeder maakte." Gebedsintenties voor het noveengebed in het klooster voor de Mariafeesten kunnen via een online formulier worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.

Biddende Handen"In de noveen vóór Pinksteren bidden wij heel bijzonder voor al uw intenties. U kunt ze ons gerust laten weten. Ook na Pinksteren, als wij de feesten van de H. Drie-eenheid, van Sacramentsdag en van het H. Hart van Jezus vieren, zetten wij onze gebedsdagen voort. Bidt u weer met ons mee?" Dat schrijven de zusters van Klooster Cenakel in de jaarlijkse 'noveenbrief' voor Pinksteren die naar de vrienden van de communiteit is gestuurd. Via een online formulier kunnen intenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.

In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

Palmzondag, 2 april, 9.00 uur: Eucharistieviering.
Witte Donderdag, 6 april, 17.00 uur: Eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
Aansluitend stille aanbidding.
Goede Vrijdag, 7 april, 15.00 uur: Herdenking lijden en sterven van Christus;
18.00 uur: Lof ter ere van de Moeder der Smarten.
Paaszaterdag, 8 april, 20.00 uur: Paaswake.
Paaszondag, 9 april, 10.00 uur: Eucharistieviering (Gregoriaans).
Paasmaandag, 10 april, 9.00 uur: Eucharistieviering.

De zusters van Klooster Cenakel citeren in hun jaarlijkse brief aan de vrienden van de communiteit voor de vastenperiode op weg naar Pasen weer uit een toespraak van paus Franciscus. "Kijk naar de geopende armen van de gekruisigde Christus, laat je steeds opnieuw redden. En wanneer je nadert om je zonden te belijden, geloof dan vast in zijn barmhartigheid, die je bevrijdt van schuld." Klik hier om de brief te downloaden. In de komende novenen worden ook gebedsintenties opgenomen. Er zijn novenen voor de volgende feestdagen: 20 maart: St. Jozef; 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria-Boodschap); 9 april: Pasen.

De zusters van Klooster Cenakel nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de diensten met Kerstmis en Nieuwjaar.

24 december: Nachtmis 20.00 uur, met vanaf 19.30 uur kerstmelodieën en samenzang.
Eerste kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
Tweede kerstdag: Eucharistieviering 9.00 uur.
Nieuwjaarsdag en Hoogfeest van Maria, Moeder van God: Eucharistieviering 9.00 uur.

In hun adventsbrief aan de vrienden van Klooster Cenakel blikken de zusters zoals gebruikelijk terug op het afgelopen jaar. De communiteit groeide met twee zusters. Zuster Maria Fiat arriveerde 14 februari vanuit Berlijn, waar het klooster van de congregatie werd opgeheven. Op 26 juni kwam zuster Maria Scholastica uit Bad Driburg, Duitsland, waar ze vier jaar overste was, naar Utrecht. Een maand later is ze geïnstalleerd als nieuwe overste van de gemeenschap. Zij volgde zuster Maria Confidens op, die haar assistente werd. Klik hier om de adventsbrief te downloaden. Foto: de zusters in de kloostertuin met een steiger op de achtergrond, noodzakelijk vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het klooster, waar de adventsbrief ook over bericht. Van links naar rechts de zusters Maria Mikaelis, Maria Michelle, Trinitas Maria, Maria Confidens, Maria Scholastica, Maria Visitacion, Maria Fiat.

mariabeeldkapelDe vrienden van Klooster Cenakel hebben in verband met de naderende Mariafeesten weer de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen. Evenals voorgaande jaren citeren de zusters daarin paus Franciscus. In een toespraak op 15 augustus 2017 sprak hij: "Maria is een voorbeeld van deugden en geloof. Als wij vandaag naar haar opzien bij Haar tenhemelopneming, bij de definitieve vervulling van haar weg op aarde, danken wij Haar. We vertrouwen aan haar toe de volken die overal ter wereld lijden onder natuurrampen, sociale spanningen of conflicten." Gebedsintenties voor het noveengebed in het klooster voor de Mariafeesten kunnen via een online formulier worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.

Biddende HandenDe jaarlijkse 'noveenbrief' voor Pinksteren is weer naar de vrienden van Klooster Cenakel gestuurd. "De Heilige Geest is Degene die zendt. Jezus is de Gezondene, vervuld van de Geest van de Vader. Gezalfd met dezelfde Geest zijn ook wij gezonden als boodschappers en getuigen van vrede." De zusters citeren uit de homilie van paus Franciscus in 2014 tijdens een mis in Amman, de hoofdstad van Jordanië, waarin hij sprak over het werk van de Heilige Geest. Hij voegde er aan toe: "De wereld heeft een heel sterke behoefte aan boodschappers van vrede, getuigen van de vrede! De wereld heeft het nodig. De wereld vraagt ons vrede te brengen en om een teken van vrede te zijn!" In de brief schrijven de zusters gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 27 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. Via een online formulier kunnen intenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.

Iedere twee jaar organiseert de koepelorganisatie 'Konferentie Nederlandse Religieuzen' een ‘Open Kloosterdag’. De eerstvolgende wordt gehouden op 15 mei 2022. Een groot aantal kloosters opent dan de deuren voor belangstellenden. Ook Klooster Cenakel is die dag te bezoeken. Om 15.30 uur kan worden deelgenomen aan het getijdengebed in de kapel, waarna in de bezoekkamer een videopresentatie plaatsvindt over het leven van de zusters. Er wordt koffie of thee aangeboden en er zijn zusters voor gesprek. Om 18.00 uur is er tot slot gelegenheid om de gezongen vespers bij te wonen. Foto: een zuster in aanbidding bij het Allerheiligste in de kapel.

In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

Palmzondag, 10 april, 10.00 uur: Eucharistieviering.
Witte Donderdag, 14 april, 17.00 uur: Eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
Aansluitend stille aanbidding.
Goede Vrijdag, 15 april, 15.00 uur: Herdenking lijden en sterven van Christus;
18.00 uur: Lof ter ere van de Moeder der Smarten.
Paaszaterdag, 16 april, 19.00 uur: Paaswake.
Paaszondag, 17 april, 9.00 uur: Eucharistieviering (Gregoriaans).
Paasmaandag, 18 april, 9.00 uur: Eucharistieviering.