Brief voor de Veertigdagentijd

Paus Franciscus heeft het initiatief genomen tot het 'Jaar van het Godgewijde Leven'. Het is geopend op 29 november 2014 en wordt op 2 februari 2016 afgesloten. Dit 'religieuzenjaar' heeft tot doel om wereldwijd de betekenis van religieuzen voor kerk en samenleving tot uitdrukking te laten komen. De paus moedigt hen aan zich te bezinnen op hun roeping en zending. De zusters van Klooster Cenakel nemen het bijzondere jaar als uitgangspunt voor de brief voor de Veertigdagentijd die ze deze week naar de vrienden van de communiteit hebben gestuurd. Van 11 tot en met 17 januari namen de zusters deel aan de 'gebedsketen' van religieuzen in Nederland voor het Jaar van het Godgewijde Leven. Gemeenschappen van ordes en congregaties die zich voor de keten hebben aangemeld, krijgen in deze 'estafette' ieder een week toebedeeld waarin ze intensief bidden voor de religieuzen in de Nederlandse kerkprovincie en voor roepingen tot het godgewijde leven. De zusters van Klooster Cenakel hebben voor het jaar een speciaal gebed samengesteld. Het is meegestuurd met de brief voor de Veertigdagentijd. Klik hier om de brief en het gebed te downloaden.