‘Booschappers van vrede’

Biddende HandenDe jaarlijkse 'noveenbrief' voor Pinksteren is weer naar de vrienden van Klooster Cenakel gestuurd. "De Heilige Geest is Degene die zendt. Jezus is de Gezondene, vervuld van de Geest van de Vader. Gezalfd met dezelfde Geest zijn ook wij gezonden als boodschappers en getuigen van vrede." De zusters citeren uit de homilie van paus Franciscus in 2014 tijdens een mis in Amman, de hoofdstad van Jordanië, waarin hij sprak over het werk van de Heilige Geest. Hij voegde er aan toe: "De wereld heeft een heel sterke behoefte aan boodschappers van vrede, getuigen van de vrede! De wereld heeft het nodig. De wereld vraagt ons vrede te brengen en om een teken van vrede te zijn!" In de brief schrijven de zusters gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 27 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. Via een online formulier kunnen intenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.