Auteurs Archief: Peter van Zoest

mariabeeldkapelDe vrienden van Klooster Cenakel ontvangen deze week de jaarlijkse 'noveenbrief' met het oog op de naderende Mariafeesten. In dit schrijven komt paus Franciscus aan het woord. Citaat: "We zijn geen wezen: we hebben in de hemel een Moeder, die de heilige Moeder van God is. Opdat zij ons de deugd van het wachten zou leren, ook wanneer alles zinloos lijkt te zijn: zij vertrouwt altijd op het mysterie van God, ook wanneer God schijnt te verdwijnen door het kwaad in de wereld." De zusters van Klooster Cenakel laten weten gebedsintenties te verwelkomen. Via een online formulier kunnen deze worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.

sacramentsprocessie2019Evenals voorgaande jaren was er veel belangstelling voor de mis en de processie op Sacramentsdag (23 juni) in en rond Klooster Cenakel. Om 14.00 uur celebreerde pater Antony M. Varghese SVD een eucharistieviering in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel. De zang werd verzorgd door een Afrikaans koor. Aansluitend was er een Sacramentsprocessie (foto: terugkeer van de processie bij de ingang van de kapel). Hierbij zong een Filipijns koor. Na afloop van de processie vond een maaltijd plaats in de kloostertuin, waarvoor de gasten kleine gerechten en/of wat te drinken mee hadden genomen.

sacramentsprocessie20181Op 23 juni viert de katholieke kerk 'Sacramentsdag'. Dit hoogfeest werd ingesteld om uitdrukking te geven aan de eerbied voor de geconsacreerde hostie. Om 14.00 uur celebreert pater Antony M. Varghese SVD op deze feestdag een mis in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel. De zang wordt verzorgd door een Afrikaans koor. Aansluitend is er een Sacramentsprocessie door enkele straten rond het klooster (foto: beeld van de processie in 2018). Hierbij zingt een Filipijns koor. Na afloop vindt een maaltijd plaats in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers wordt gevraagd kleine gerechten en/of wat te drinken mee te nemen. De zusters en de Aanbiddingsgemeenschap van Klooster Cenakel nodigen langs deze weg belangstellenden uit om aan de viering van Sacramentsdag deel te nemen. Informatie: Violette van Liebergen, e-mail: vvliebergen@gmail.com.

Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben voor Pinksteren weer de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen. Het bijgevoegde gebed opent als volgt: "Breek, o Geest nu door in ons, Geest van vuur en Geest van leven, leid ons verder op uw wegen, Geest van Vader en van Zoon." De zusters laten in de brief weten gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 31 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. Via een online formulier kunnen intenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.

cenakel20181De zusters van Klooster Cenakel herdenken op 1 juni met een feestelijke eucharistieviering dat ze zich twintig jaar geleden in Utrecht vestigden. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor deze mis, die wordt gecelebreerd door Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht. De viering begint om 9.00 uur.

 
Op 13 augustus 1999 namen de zusters hun intrek in het Utrechtse Klooster Cenakel. Het voormalig parochiecentrum van de in 1977 gesloopte Sint-Ludgeruskerk was voor de nieuwe bestemming verbouwd. Het bijbehorende gebedshuis werd omgedoopt tot 'St. Ludgerus Aanbiddingskapel' en kreeg een nieuwe ingang aan de straatkant om de openbare functie ervan mogelijk te maken (foto). De zusters waren afkomstig van het gelijknamige klooster in Soesterberg, gesticht vanuit het Heilige Geest-Klooster, het moederhuis van hun congregatie, de 'Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding', in het Limburgse Steyl.

In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

Witte Donderdag, 18 april, 17.00 uur: eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
Aansluitend stille aanbidding.
Goede Vrijdag, 19 april, 15.00 uur: herdenking lijden en sterven van Christus;
18.00 uur: lof ter ere van de Moeder der Smarten.
Paaszaterdag, 20 april, 20.00 uur: paaswake met Drie Slag Koor.
Paaszondag, 21 april, 9.00 uur: eucharistieviering (gregoriaans).
Paalmaandag, 22 april, 9.00 uur: eucharistieviering.

De zusters van Klooster Cenakel sturen deze week hun jaarlijkse brief voor de Veertigdagentijd naar de vrienden van de communiteit. Ze vragen daarin aandacht voor de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld en sluiten hiermee aan bij de apostolische exhortatie 'Wees blij en juich' uit 2018 van paus Franciscus. "Kijken we naar de heiligheid die aanwezig is in het geduld van Gods volk", zo citeren de zusters hem, "bij ouders, die hun kinderen met zoveel liefde opvoeden, bij mannen en vrouwen die hard werken voor het levensonderhoud van hun gezin, bij zieken en ouderen die blijven glimlachen. Heel vaak is de heiligheid te vinden naast onze deur: mensen die in ons midden wonen en daar Gods aanwezigheid weerspiegelen." Klik hier om de brief te downloaden.

christuskind"Terwijl oorlogszuchtige stormen over de wereld van vandaag razen roept Kerstmis ons terug naar het teken van het kind." Citaat uit de kersttoespraak van paus Franciscus in 2017. Een fragment hieruit is opgenomen in de jaarlijkse adventsbrief die vrienden van Klooster Cenakel van de zusters hebben ontvangen. Daarnaast blikken ze terug op gebeurtenissen in 2017. "Op 13 februari dit jaar mochten wij tot onze grote vreugde Zr. Lusia Maria uit Indonesië in ons midden verwelkomen", zo noteren ze onder meer. "Al heel gauw voelde zij zich bij ons thuis en is nu o.a. ijverig bezig onze moeilijke taal een beetje onder de knie te krijgen. We zijn nu met 5 zusters hier in Utrecht van drie nationaliteiten." Ook laten de zusters weten: "Op 2 november is onze Zr. M. Luca is op 91 jarige leeftijd in Uden overleden. Zij was de laatste van onze zusters die In Uden woonden. Bijna 20 jaar lang hebben zij daar een zeer goede verzorging gehad." Ze besluiten: "Ten slotte willen wij u heel hartelijk danken voor uw meeleven, uw meebidden en voor uw steun. Dat is werkelijk een bemoediging voor ons allen. Wij hopen dat dit Kerstfeest u veel vreugde en vrede mag brengen, die ook in het nieuwe jaar met u mee blijft gaan. Zo wensen wij u van harte een Zalig Kerstfeest en een rijk gezegend 2019." Klik hier om de adventsbrief te downloaden. Foto: beeldje van het Christuskind in Klooster Cenakel.

kardinaalsijkDe Nederlandse bisschoppen willen in 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen. Op 8 september, het feest van Maria Geboorte, viert Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, om 8.00 uur de eucharistie in Klooster Cenakel. Aansluitend bidt hij samen met de aanwezigen de rozenkrans. Iedereen is van harte welkom.

Op 13 oktober 2017 werd de viering van het honderdjarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. Zij riep op om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede. "Deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis", schrijven de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen in hun bisdommen.