Auteurs Archief: administrator

Op 10 mei vond de zesde landelijke Open Kloosterdag plaats. Een kleine veertigtal gemeenschappen van religieuzen openden hun deuren voor belangstellenden, waaronder die van Klooster Cenakel. Bezoekers waren uitgenodigd om 15.30 uur deel te nemen aan het getijdengebed in de kapel, om aansluitend met de zusters in gesprek te gaan. Er was een videopresentatie over het leven van de zusters. Het programma werd om 18.00 uur afgesloten met de gezongen vespers in de kapel. Er kwamen tien belangstellenden naar het klooster. De meesten waren al bij het getijdengebed van 15.30 aanwezig. Twee bezoekers namen deel aan de vespers.

Vijftig belangstellenden waren afgekomen op een 'burendag' die de coördinatoren van de aanbiddingsgemeenschap van het klooster op 1 februari had georganiseerd. Enkele weken tevoren zijn ze de hele buurt afgegaan. Overal is aangebeld en mensen werden uitgenodigd om voor de ontmoetingsmiddag in de kapel en in de grote bezoekkamer. Vooral jongere mensen met kinderen bleken geïnteresseerd. De zusters hebben ze begroet en onthaald op koffie. Iemand bracht cake mee en anderen boden bloemen aan. Overste Maria Confidens vertelde over het ontstaan van de congregatie, waarna er veel vragen kwamen. In de kleine bezoekkamer konden de bezoekers kijken naar een dvd over het leven van de zusters. Er werden veel gebedsintenties opgeschreven en kaarsjes opgestoken in de kapel. "Opvallend was dat velen die hier dicht in de buurt wonen niet wisten dat wij hier zijn en dat hier een kapel is die vrij toegankelijk is", aldus zuster Maria Confidens na afloop. "Daar zullen wij dus iets aan gaan doen. Het was een geslaagde middag. Sommigen wilden al een afspraak maken voor een volgende ontmoeting."