Adventsbrief verzonden

mariakapelDe zusters hebben weer hun jaarlijkse adventsbrief gestuurd naar de vrienden van Klooster Cenakel. "Nu het kerkelijk jaar weer ten einde loopt willen wij u hartelijk danken voor uw meeleven en voor uw steun, waar wij zo blij mee zijn", schrijven ze. "Daardoor hebt u het ons mogelijk gemaakt dat wij onze taak van aanbidding en lofprijzing nog steeds konden voortzetten." In hun brief wijzen de zusters erop dat de liturgie van de advent Maria in een bijzonder daglicht plaatst: "De menswording van de Verlosser begint in haar hart, in haar 'hier ben ik' vol van geloof, in haar beantwoording aan de goddelijke oproep. Als wij de authentieke betekenis van Kerstmis willen begrijpen, kunnen wij naar haar kijken en haar aanroepen." De brief gaat vergezeld van een kerstkaart met een gebed, dit keer gewijd aan het gezin. Klik hier om de adventsbrief met de kaart te downloaden. Foto: Mariakapel in Klooster Cenakel.