Adventsbrief met jaaroverzicht

christuskindDe vrienden van Klooster Cenakel hebben de jaarlijkse adventsbrief van de zusters ontvangen. Hierin staan ze met paus Franciscus in een overweging stil bij de komst van het Christuskind. Daarnaast blikken ze terug op gebeurtenissen in 2017. "In de loop van het jaar zijn er weer nieuwe leden van de aanbiddingsgemeenschap bijgekomen van allerlei kleuren en talen, zodat de Heer nu meestal tot 22.00 uur door bezoekers aanbeden wordt en een maal per week de hele nacht", zo noteren zij onder meer. "Wij zijn daar erg blij mee. Natuurlijk houden ook wijzelf nachtelijke aanbidding, voor zover het ons mogelijk is." De zusters bedanken allen die met hen meeleven voor hun hulp en ondersteuning: "U hebt er voor gezorgd dat wij hier ons leven van aanbidding en lofprijzing konden voortzetten . We hopen ook in het volgende jaar op uw steun te mogen rekenen. De Heer moge u alles rijkelijk lonen. Zolang het ons gegeven is zullen wij hier in dankbaarheid ons gebedsleven voortzetten. Biddend blijven wij met elkaar verbonden." Klik hier om de adventsbrief te downloaden. Foto: beeldje van het Christuskind in Klooster Cenakel.