Adventsbrief met jaaroverzicht en overweging

christuskindDe vrienden van Klooster Cenakel hebben weer de jaarlijkse adventsbrief van de zusters ontvangen. Daarin blikken ze terug op gebeurtenissen in 2016. In hun overweging bij de advent staan de zusters met paus Franciscus stil bij de betekenis van het Christuskind. "In deze dagen van voorbereiding op het kerstfeest gaat ons verlangen uit naar het Kindje Jezus. In de goddelijk-menselijke persoon van Christus is God ooit een kind geweest en dat moet in ons geloof een speciale betekenis hebben. Het is waar dat zijn kruisdood en zijn verrijzenis de hoogste uitdrukking zijn van zijn verlossende liefde, maar laten we niet vergeten dat geheel zijn aardse leven openbaring en onderrichting is. In de Kersttijd gedenken we zijn kindertijd. Om in echt geloof te groeien zouden we vaker moeten mediteren over het Kind Jezus." De zusters bedanken allen die met hen meeleven voor hun hulp: "Aan uw steun is het te danken dat wij ons leven van gebed en offer voor alle noden van Kerk en wereld nog kunnen voortzetten. Mogen wij hopen dat wij ook in het nieuwe jaar op u kunnen rekenen?" Klik hier om de adventsbrief te downloaden. Foto: beeldje van het Christuskind in Klooster Cenakel.