Adventsbrief en terugblik op ‘zeer bewogen jaar’

christuskind"Tijdens het afgelopen jaar mochten we op verschillende wijzen de 'Emmanuel', God met ons, ervaren in ieder van u, door uw gebed, uw steun, uw deelname aan onze missionaire opdracht en het apostolaat van onze eucharistische aanbidding." Dat schrijven de zusters in hun adventsbrief aan de vrienden van Klooster Cenakel. Ze blikken terug op een "zeer bewogen jaar van veel lief en leed, vooral door het coronavirus." Moest vorig jaar afscheid worden genomen van hun Indonesische medezuster Lusia Maria, die als raadzuster in het generale bestuur werd gekozen en verhuisde naar het generalaatshuis in Duitsland, dit jaar "mochten we tot onze grote vreugde onze Filipijnse medezuster Maria Mikaelis in onze gemeenschap verwelkomen", melden ze. "Zo zijn wij weer met 5 zusters. Zij is met 47 jaar onze jongste en een grote steun voor onze gemeenschap." Klik hier om de adventsbrief te downloaden. Foto: beeldje van het Christuskind in Klooster Cenakel.