Brief Veertigdagentijd in teken van inspanningen om vrede te bewerkstelligen

Laten we ons tot de Vader wenden en Hem om de genezing en kracht vragen die we deze Vastentijd nodig hebben:

dat deze vastentijd een tijd van meer gebed en vurige toewijding zal zijn voor ons en voor de hele Kerk.

dat deze dagen van de vasten gekenmerkt zullen worden door serieuze inspanningen om vrede te bewerkstelligen over de hele wereld.

dat we deze vastentijd genereus zullen zijn in het geven van aalmoezen, en aandacht zullen schenken aan de armen.

dat God alle verbroken relaties in ons leven zal herstellen en ons barmhartig, mild en vergevingsgezind zal maken.

De nieuwsbrief 40 dagentijd 2024 kunt u hier lezen en downloaden.