Maria: voorbeeld van deugden en geloof

De vrienden van Klooster Cenakel hebben in verband met de naderende Mariafeesten weer de jaarlijkse ‘noveenbrief’ ontvangen. Evenals voorgaande jaren citeren de zusters daarin paus Franciscus. In een toespraak op 15 augustus 2017 sprak hij: “Maria is een voorbeeld van deugden en geloof. Als wij vandaag naar haar opzien bij Haar tenhemelopneming, bij de definitieve vervulling van haar weg op aarde, danken wij Haar. We vertrouwen aan haar toe de volken die overal ter wereld lijden onder natuurrampen, sociale spanningen of conflicten.” Gebedsintenties voor het noveengebed in het klooster voor de Mariafeesten kunnen via een online formulier worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.