Brief Pinksternoveen

Vrienden van Klooster Cenakel hebben voor Pinksteren weer de jaarlijkse ‘noveenbrief’ ontvangen. Het bijgevoegde gebed opent als volgt: “Heer, maak mij een werktuig van uw vrede. Waar haat is, laat mij liefde brengen, waar belediging, vergeving, waar tweedracht heerst, eensgezindheid.” De zusters schrijven in de brief gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 22 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. Via een online formulier kunnen intenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.