Bijzonder rozenkransgebed

Op 13 oktober 2017 werd de viering van het honderdjarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. Zij riep op om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede. “Deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis”, schrijven de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen in hun bisdommen. Ze nodigen hen uit om in 2018 elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden voor vrede in de wereld. De eerste dag waarop dat gebeurt is op 1 Januari 2018, het hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede. Die dag zal Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, na de viering van de Heilige Mis in Klooster Cenakel die om 9.00 uur begint, met de aanwezigen de rozenkrans bidden. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Foto: Van 23 tot en met 27 januari 2017 was een officiële replica van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel opgesteld. Rond het beeld had het klooster een speciaal programma samengesteld.