Uncategorized

jubileum1Vandaag is het precies honderd jaar geleden dat in Steyl het moederhuis werd ingezegend van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding. Alle oversten van de 22 kloosters die de congregatie wereldwijd telt waren 's-ochtends aanwezig bij de plechtige eucharistieviering in de kapel van het Heilige Geest-Klooster van de aanbiddingszusters in de Noord-Limburgse plaats om dit jubileum te vieren (foto). "De Roermondse bisschop Frans Wiertz was hoofdcelebrant", aldus zuster Maria Confidens, overste van Klooster Cenakel in Utrecht. "Onder de concelebranten bevond zich bisschop Jan Liesen van Breda. Naast de oversten van de aanbiddingszusters werd de viering bijgewoond door tal van de paters, broeders en zusters van de drie congregaties van onze stichter, de heilige Arnold Janssen. De feestelijke gezangen galmden door de hoge gewelven van de kapel. Het was prachtig."

mariabeeldkapelDe zusters hebben de vrienden van Klooster Cenakel dezer dagen een 'noveenbrief' gestuurd met het oog op de komende Mariafeesten. Hierin laten ze weten gebedsintenties te verwelkomen van alle belangstellenden. "Wij nodigen u van harte uit om u met ons in noveengebed tot Maria te wenden, vooral rond 15 augustus: Maria Tenhemelopneming, 22 augustus: Maria Koningin, 8 september: Maria Geboorte, 15 september: Maria van smarten, en in de rozenkransmaand oktober", aldus de zusters. Via een online formulier kunnen gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.

sacramentsdag20141Op zaterdag 21 juni vierde Klooster Cenakel Sacramentsdag met een plechtige Eucharistie, een Sacramentsprocessie en een maaltijd. Hoofdcelebrant in de mis, die om 16.30 uur begon in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel, was pater Ignatius Maria van de Broeders van Sint Jan in Utrecht. Pastor Koos Smits concelebreerde en hield de homilie. Zeven acolieten van de Utrechtse Gerardus Majellaparochie hadden elk hun taak. Ook het parochiekoor verleende medewerking aan de mis, evenals gitarist Theo de Bruin. De viering werd bijgewoond door zestig mensen die aansluitend ook meelepen in de Sacramentsprocessie door verschillende straten rond het klooster (foto: pater Ignatius Maria draagt het Allerheiligste de kapel uit, voorafgegaan door pastor Koos Smits, om aan de processie te beginnen). De plechtigheden duurden meer dan twee uur en werden afgesloten door de zegen met het Allerheiligste. Daarna was er een maaltijd in de kloostertuin. Deelnemers hadden hiervoor kleine gerechten meegenomen. "Het koor zong heel mooi en gitaarspel was prachtig", zo blikt overste Maria Confidens terug. "Tijdens de maaltijd in onze tuin werd nog uitgebreid nagepraat over deze geslaagde viering."

sacramentsprocessie2013In 2014 gedenkt de katholieke kerk dat paus Urbanus IV 750 jaar geleden het hoogfeest van Sacramentsdag instelde om uitdrukking te geven aan de eerbied voor de geconsacreerde hostie. Sacramentsdag valt op de tweede donderdag na Pinksteren, dit jaar 19 juni, en wordt in de Nederlandse kerkprovincie op de zondag daaropvolgend gevierd: 22 juni. Klooster Cenakel viert Sacramentsdag een dag eerder op zaterdag 21 juni. Om 16.30 is er een mis in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel, met aansluitend een kleine Sacramentsprocessie door enkele straten rond het klooster (foto: beeld van de Sacramentsprocessie in 2013). Na afloop is er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers wordt gevraagd kleine gerechten mee te nemen. De zusters en de Aanbiddingsgemeenschap nodigen langs deze weg belangstellenden uit om aan de viering van Sacramentsdag deel te nemen. Buurtbewoners zijn via een brief op de hoogte gebracht dat er een processie wordt gehouden en hebben tevens een uitnodiging gekregen om de mis bij te wonen en/of deel te nemen aan de processie en/of de maaltijd.

biddendehandenVrienden van Klooster Cenakel hebben dezer dagen een 'noveenbrief' ontvangen met het oog op Pinksteren. Hierin geven de zusters aan gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen. "U mag ze ons gerust laten weten", schrijven ze, om er aan toe te voegen: "Ook na Pinksteren als wij de feesten van de H. Drie-eenheid, van Sacramentsdag en het H. Hart van Jezus vieren, zetten wij onze gebedsdagen voort. Bidt u weer met ons mee?" Via een online formulier kunnen gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.

beeldmerkkloostercenakelVandaag is de website van Klooster Cenakel geheel vernieuwd en met prachtig fotomateriaal online gegaan. De bestaande site was technisch en inhoudelijk aan een revisie toe om aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van internetgebruik. Zo is de site onder meer geschikt gemaakt voor weergave op tablets en smartphones. Tekst- en communicatiebureau Reli-Update heeft de coördinatie van de vernieuwing verzorgd en houdt de website up-to-date.  Reclamebureau Artis tekende voor de techniek en ontwierp een logo voor de Utrechtse aanbiddingszusters met de kenmerkende roze kleur van het habijt van de religieuzen, die daarom ook wel 'roze zusters' worden genoemd.  Te zien zijn twee handen in gebedshouding. Binnenkort zullen bij de ingang van het klooster en de St. Ludgerus Aanbiddingskapel nieuwe informatieborden met het logo verschijnen.

Van 8 tot en met 14 mei bezocht de generale overste van de congregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding Klooster Cenakel voor een 'visitatie'. De uit Brazilië afkomstige zuster Maria Elizabeth werd vergezeld door twee zusters van het generale bestuur van de congregatie: de zusters Maria Devota uit Duitsland en Maria Renée uit de Filippijnen. De constituties (leefregel) van de aanbiddingszusters bepalen dat de generale overste eens in de vier jaar een werkbezoek brengt aan de kloosters van de congregatie. "Zo'n visitatie is bedoeld om bij de zusters het bewustzijn te versterken dat de congregatie voor allen en ieder afzonderlijk zorg draagt", aldus zuster Maria Confidens, overste van Klooster Cenakel. "Het bezoek moet het generale bestuur een beter inzicht geven in het leven en de activiteiten van de zusters en in de noden en behoeften van de huizen van de congregatie. Het was hartverwarmend! We zijn er geestelijk door vernieuwd en voelen ons gesterkt om door te gaan met ons mooie aanbiddingswerk in Utrecht."

Op 12 mei celebreerde kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht, de Eucharistie in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel. Na het ontbijt met de zusters poseerde hij met hen in tuin van het klooster. Foto: V.l.n.r.: zuster Maria Confidens (overste van Klooster Cenakel), zuster Maria Devota (lid generaal bestuur), zuster Maria Visitacion (Klooster Cenakel), kardinaal Wim Eijk, zuster Trinitas Marie (Klooster Cenakel), zuster Maria Elizabeth (generale overste), zuster Maria Michelle (Klooster Cenakel), zuster Maria Renée (lid generaal bestuur), zuster Maria Resurreccion (Klooster Cenakel).

Op 10 mei vond de zesde landelijke Open Kloosterdag plaats. Een kleine veertigtal gemeenschappen van religieuzen openden hun deuren voor belangstellenden, waaronder die van Klooster Cenakel. Bezoekers waren uitgenodigd om 15.30 uur deel te nemen aan het getijdengebed in de kapel, om aansluitend met de zusters in gesprek te gaan. Er was een videopresentatie over het leven van de zusters. Het programma werd om 18.00 uur afgesloten met de gezongen vespers in de kapel. Er kwamen tien belangstellenden naar het klooster. De meesten waren al bij het getijdengebed van 15.30 aanwezig. Twee bezoekers namen deel aan de vespers.

Vijftig belangstellenden waren afgekomen op een 'burendag' die de coördinatoren van de aanbiddingsgemeenschap van het klooster op 1 februari had georganiseerd. Enkele weken tevoren zijn ze de hele buurt afgegaan. Overal is aangebeld en mensen werden uitgenodigd om voor de ontmoetingsmiddag in de kapel en in de grote bezoekkamer. Vooral jongere mensen met kinderen bleken geïnteresseerd. De zusters hebben ze begroet en onthaald op koffie. Iemand bracht cake mee en anderen boden bloemen aan. Overste Maria Confidens vertelde over het ontstaan van de congregatie, waarna er veel vragen kwamen. In de kleine bezoekkamer konden de bezoekers kijken naar een dvd over het leven van de zusters. Er werden veel gebedsintenties opgeschreven en kaarsjes opgestoken in de kapel. "Opvallend was dat velen die hier dicht in de buurt wonen niet wisten dat wij hier zijn en dat hier een kapel is die vrij toegankelijk is", aldus zuster Maria Confidens na afloop. "Daar zullen wij dus iets aan gaan doen. Het was een geslaagde middag. Sommigen wilden al een afspraak maken voor een volgende ontmoeting."