Uncategorized

beeldmerkkloostercenakelVandaag is de website van Klooster Cenakel geheel vernieuwd en met prachtig fotomateriaal online gegaan. De bestaande site was technisch en inhoudelijk aan een revisie toe om aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van internetgebruik. Zo is de site onder meer geschikt gemaakt voor weergave op tablets en smartphones. Tekst- en communicatiebureau Reli-Update heeft de coördinatie van de vernieuwing verzorgd en houdt de website up-to-date.  Reclamebureau Artis tekende voor de techniek en ontwierp een logo voor de Utrechtse aanbiddingszusters met de kenmerkende roze kleur van het habijt van de religieuzen, die daarom ook wel 'roze zusters' worden genoemd.  Te zien zijn twee handen in gebedshouding. Binnenkort zullen bij de ingang van het klooster en de St. Ludgerus Aanbiddingskapel nieuwe informatieborden met het logo verschijnen.

Van 8 tot en met 14 mei bezocht de generale overste van de congregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding Klooster Cenakel voor een 'visitatie'. De uit Brazilië afkomstige zuster Maria Elizabeth werd vergezeld door twee zusters van het generale bestuur van de congregatie: de zusters Maria Devota uit Duitsland en Maria Renée uit de Filippijnen. De constituties (leefregel) van de aanbiddingszusters bepalen dat de generale overste eens in de vier jaar een werkbezoek brengt aan de kloosters van de congregatie. "Zo'n visitatie is bedoeld om bij de zusters het bewustzijn te versterken dat de congregatie voor allen en ieder afzonderlijk zorg draagt", aldus zuster Maria Confidens, overste van Klooster Cenakel. "Het bezoek moet het generale bestuur een beter inzicht geven in het leven en de activiteiten van de zusters en in de noden en behoeften van de huizen van de congregatie. Het was hartverwarmend! We zijn er geestelijk door vernieuwd en voelen ons gesterkt om door te gaan met ons mooie aanbiddingswerk in Utrecht."

Op 12 mei celebreerde kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht, de Eucharistie in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel. Na het ontbijt met de zusters poseerde hij met hen in tuin van het klooster. Foto: V.l.n.r.: zuster Maria Confidens (overste van Klooster Cenakel), zuster Maria Devota (lid generaal bestuur), zuster Maria Visitacion (Klooster Cenakel), kardinaal Wim Eijk, zuster Trinitas Marie (Klooster Cenakel), zuster Maria Elizabeth (generale overste), zuster Maria Michelle (Klooster Cenakel), zuster Maria Renée (lid generaal bestuur), zuster Maria Resurreccion (Klooster Cenakel).

Op 10 mei vond de zesde landelijke Open Kloosterdag plaats. Een kleine veertigtal gemeenschappen van religieuzen openden hun deuren voor belangstellenden, waaronder die van Klooster Cenakel. Bezoekers waren uitgenodigd om 15.30 uur deel te nemen aan het getijdengebed in de kapel, om aansluitend met de zusters in gesprek te gaan. Er was een videopresentatie over het leven van de zusters. Het programma werd om 18.00 uur afgesloten met de gezongen vespers in de kapel. Er kwamen tien belangstellenden naar het klooster. De meesten waren al bij het getijdengebed van 15.30 aanwezig. Twee bezoekers namen deel aan de vespers.

Vijftig belangstellenden waren afgekomen op een 'burendag' die de coördinatoren van de aanbiddingsgemeenschap van het klooster op 1 februari had georganiseerd. Enkele weken tevoren zijn ze de hele buurt afgegaan. Overal is aangebeld en mensen werden uitgenodigd om voor de ontmoetingsmiddag in de kapel en in de grote bezoekkamer. Vooral jongere mensen met kinderen bleken geïnteresseerd. De zusters hebben ze begroet en onthaald op koffie. Iemand bracht cake mee en anderen boden bloemen aan. Overste Maria Confidens vertelde over het ontstaan van de congregatie, waarna er veel vragen kwamen. In de kleine bezoekkamer konden de bezoekers kijken naar een dvd over het leven van de zusters. Er werden veel gebedsintenties opgeschreven en kaarsjes opgestoken in de kapel. "Opvallend was dat velen die hier dicht in de buurt wonen niet wisten dat wij hier zijn en dat hier een kapel is die vrij toegankelijk is", aldus zuster Maria Confidens na afloop. "Daar zullen wij dus iets aan gaan doen. Het was een geslaagde middag. Sommigen wilden al een afspraak maken voor een volgende ontmoeting."