Uncategorized

christuskind"Aan het einde van dit kerkelijk jaar willen wij u van harte danken voor uw meeleven en voor uw steun, waar wij zo blij mee zijn. Daardoor hebt u het ons mogelijk gemaakt dat wij onze taak van aanbidding en lofprijzing konden voortzetten. Ook in het komende jaar hopen wij met uw hulp dit verder te mogen doen, samen met u." Dat schrijven de zusters in een adventsbrief die ze deze week aan de vrienden van Klooster Cenakel hebben gestuurd. De brief gaat vergezeld van een kerstkaart met een gebed. Klik hier om de adventsbrief met de kaart te downloaden. Foto: beeldje Christuskind in Klooster Cenakel.

naambordBij de ingang van het klooster is een nieuw naambord verschenen. Het oude houten bord verkeerde in slechte staat en moest nodig vervangen worden. Het nieuwe exemplaar is van kunststof en uitgevoerd in de kleuren van de 'huisstijl' die het klooster kreeg met vernieuwing van de website, eind mei dit jaar. Te zien is het daarbij behorende logo van twee handen in gebedshouding met de aanduiding 'Klooster Cenakel'. Eronder staat te lezen: 'St. Ludgerus Aanbiddingskapel links om de hoek'. Bij de ingang van de kapel zal begin volgend jaar ook een nieuw naambord worden bevestigd met informatie over de liturgische diensten. Tevens zal de entree worden vernieuwd en uitnodigender gemaakt. De deuren krijgen een donkerroze kleur, er komt een stijlvol afdakje en de hellingbaan wordt verbeterd en verfraaid.

ludgerusreliek1Zondagochtend is een reliek van de heilige Ludgerus van de naar hem genoemde aanbiddingskapel van Klooster Cenakel in processie overgebracht naar de nabijgelegen Jacobuskerk. De relikwie werd na de mis van 9.00 uur door vier dragers,  voorafgegaan door misdienaars en gevolgd door twee pastores en gelovigen, naar de kerk gebracht. De processie arriveerde er om 10.15 uur, een kwartier voor aanvang van een eucharistieviering in het kader van de driedaagse internationale ontmoeting 'Geloven in deze tijd', georganiseerd door de geloofsgemeenschap van de Jacobuskerk. De bijeenkomst werd bijgewoond door een twintigtal deelnemers van partnergemeenschappen van de Jacobuskerk die een speciale band met de heilige Ludgerus hebben. Maandag keert de reliek weer terug naar Klooster Cenakel. De relikwie was oorspronkelijk ondergebracht in de Sint-Ludgeruskerk in de Utrechse wijk Zuilen, die in 1977 werd gesloopt. De zusters hebben de reliek in bruikleen gekregen.

jubileum1Vandaag is het precies honderd jaar geleden dat in Steyl het moederhuis werd ingezegend van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding. Alle oversten van de 22 kloosters die de congregatie wereldwijd telt waren 's-ochtends aanwezig bij de plechtige eucharistieviering in de kapel van het Heilige Geest-Klooster van de aanbiddingszusters in de Noord-Limburgse plaats om dit jubileum te vieren (foto). "De Roermondse bisschop Frans Wiertz was hoofdcelebrant", aldus zuster Maria Confidens, overste van Klooster Cenakel in Utrecht. "Onder de concelebranten bevond zich bisschop Jan Liesen van Breda. Naast de oversten van de aanbiddingszusters werd de viering bijgewoond door tal van de paters, broeders en zusters van de drie congregaties van onze stichter, de heilige Arnold Janssen. De feestelijke gezangen galmden door de hoge gewelven van de kapel. Het was prachtig."

mariabeeldkapelDe zusters hebben de vrienden van Klooster Cenakel dezer dagen een 'noveenbrief' gestuurd met het oog op de komende Mariafeesten. Hierin laten ze weten gebedsintenties te verwelkomen van alle belangstellenden. "Wij nodigen u van harte uit om u met ons in noveengebed tot Maria te wenden, vooral rond 15 augustus: Maria Tenhemelopneming, 22 augustus: Maria Koningin, 8 september: Maria Geboorte, 15 september: Maria van smarten, en in de rozenkransmaand oktober", aldus de zusters. Via een online formulier kunnen gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.

sacramentsdag20141Op zaterdag 21 juni vierde Klooster Cenakel Sacramentsdag met een plechtige Eucharistie, een Sacramentsprocessie en een maaltijd. Hoofdcelebrant in de mis, die om 16.30 uur begon in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel, was pater Ignatius Maria van de Broeders van Sint Jan in Utrecht. Pastor Koos Smits concelebreerde en hield de homilie. Zeven acolieten van de Utrechtse Gerardus Majellaparochie hadden elk hun taak. Ook het parochiekoor verleende medewerking aan de mis, evenals gitarist Theo de Bruin. De viering werd bijgewoond door zestig mensen die aansluitend ook meelepen in de Sacramentsprocessie door verschillende straten rond het klooster (foto: pater Ignatius Maria draagt het Allerheiligste de kapel uit, voorafgegaan door pastor Koos Smits, om aan de processie te beginnen). De plechtigheden duurden meer dan twee uur en werden afgesloten door de zegen met het Allerheiligste. Daarna was er een maaltijd in de kloostertuin. Deelnemers hadden hiervoor kleine gerechten meegenomen. "Het koor zong heel mooi en gitaarspel was prachtig", zo blikt overste Maria Confidens terug. "Tijdens de maaltijd in onze tuin werd nog uitgebreid nagepraat over deze geslaagde viering."

sacramentsprocessie2013In 2014 gedenkt de katholieke kerk dat paus Urbanus IV 750 jaar geleden het hoogfeest van Sacramentsdag instelde om uitdrukking te geven aan de eerbied voor de geconsacreerde hostie. Sacramentsdag valt op de tweede donderdag na Pinksteren, dit jaar 19 juni, en wordt in de Nederlandse kerkprovincie op de zondag daaropvolgend gevierd: 22 juni. Klooster Cenakel viert Sacramentsdag een dag eerder op zaterdag 21 juni. Om 16.30 is er een mis in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel, met aansluitend een kleine Sacramentsprocessie door enkele straten rond het klooster (foto: beeld van de Sacramentsprocessie in 2013). Na afloop is er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers wordt gevraagd kleine gerechten mee te nemen. De zusters en de Aanbiddingsgemeenschap nodigen langs deze weg belangstellenden uit om aan de viering van Sacramentsdag deel te nemen. Buurtbewoners zijn via een brief op de hoogte gebracht dat er een processie wordt gehouden en hebben tevens een uitnodiging gekregen om de mis bij te wonen en/of deel te nemen aan de processie en/of de maaltijd.

biddendehandenVrienden van Klooster Cenakel hebben dezer dagen een 'noveenbrief' ontvangen met het oog op Pinksteren. Hierin geven de zusters aan gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen. "U mag ze ons gerust laten weten", schrijven ze, om er aan toe te voegen: "Ook na Pinksteren als wij de feesten van de H. Drie-eenheid, van Sacramentsdag en het H. Hart van Jezus vieren, zetten wij onze gebedsdagen voort. Bidt u weer met ons mee?" Via een online formulier kunnen gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.