Uncategorized

logojaarvanbarmhartigheidnederlands"Wij willen dit Jubeljaar beleven in het licht van het woord van de Heer: barmhartig als de Vader. Het is een levensprogramma dat even veeleisend als rijk aan vreugde en vrede is. De opdracht van Jezus is gericht tot allen die luisteren naar zijn stem (vgl. Luc. 6, 27). Om tot barmhartigheid in staat te zijn moeten wij dus op de eerste plaats luisteren naar het Woord van God. Dat betekent de waarde van de stilte terugvinden om het Woord dat tot ons wordt gericht, te overdenken. Zo is het mogelijk naar de barmhartigheid van God te kijken en dit te aanvaarden als eigen levensstijl." Met dit citaat van paus Franciscus openen de zusters van Klooster Cenakel de brief voor de Veertigdagentijd die ze naar de vrienden van de communiteit hebben gestuurd. Het is afkomstig uit de pauselijke bul Misericordiae cultus, Het gelaat van barmhartigheid, waarmee de paus het 'Jaar van Barmhartigheid' afkondigde, dat loopt van van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 (rechts: logo van het barmhartigheidsjaar). Klik hier om de brief te downloaden.

kloostercenakelDe zusters en de aanbiddingsgemeenschap van Klooster Cenakel kunnen terugkijken op een geslaagde 'Nacht van Aanbidding' in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel (foto). "We zijn allen nog erg onder de indruk van de mooie viering gisteravond", aldus overste zuster Maria-Confidens. "Er heerste een heel bijzondere sfeer in de kapel die met ruim twintig mensen goed gevuld was." Een bekende van het klooster had vier vluchtelingen meegenomen die vooraf in de spreekkamer kwamen kennismaken met de zusters. Na de eucharistie waren tot 23.00 uur gemiddeld meer dan tien mensen voor aanbidding in kapel. Later schommelde het aantal rond de vijf bidders. Vroeg in de ochtend sloot de aanbiddingsnacht af met twee mensen. "Iedereen vond het heel erg mooi om er aan deel te nemen en we zijn het erover eens dat we dit nu vaker gaan doen", zo laat zuster Maria Confidens weten.

De non-stop-aanbidding begon vrijdag om 20.30 met een eucharistieviering en eindigde vanochtend om 7.30 uur met de Lauden en een eucharistieviering. De aanbiddingsnacht werd gehouden aan de vooravond van de start van het 'Jaar van Barmhartigheid' dat paus Franciscus heeft afgekondigd. Het wordt van van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 gevierd in de Rooms-Katholieke Kerk. De opening van het jaar in de plaatselijke kerken vindt plaats op 13 december.

nachtaanbiddingVan vrijdagavond 11 tot zaterdagochtend 12 december is er non-stop-aanbidding in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel. Deze 'Nacht van Aanbidding' is een initiatief van de zusters en de aanbiddingsgemeenschap van het klooster aan de vooravond van de start van het 'Jaar van Barmhartigheid' dat paus Franciscus heeft afgekondigd. Het wordt van van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 gevierd in de Rooms-Katholieke Kerk. De opening van het jaar in de plaatselijke kerken vindt plaats op 13 december. "Wij willen God door onze aanbidding danken voor zijn eindeloze barmhartigheid, die Hij ons heeft geschonken in zijn Zoon Jezus Christus, die voor ons mens is geworden, geleden heeft en gestorven is, die is verrezen en in zijn kerk aanwezig blijft tot aan het einde der tijden. Wij bidden dat de kerk deze barmhartigheid altijd mag uitdragen", aldus de zusters en de aanbiddingsgemeenschap.

De Nacht van Aanbidding begint om 20.30 uur met een eucharistieviering en eindigt de volgende ochtend om 7.30 uur met de Lauden en een eucharistieviering. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.

mariakapelDe zusters hebben weer hun jaarlijkse adventsbrief gestuurd naar de vrienden van Klooster Cenakel. "Nu het kerkelijk jaar weer ten einde loopt willen wij u hartelijk danken voor uw meeleven en voor uw steun, waar wij zo blij mee zijn", schrijven ze. "Daardoor hebt u het ons mogelijk gemaakt dat wij onze taak van aanbidding en lofprijzing nog steeds konden voortzetten." In hun brief wijzen de zusters erop dat de liturgie van de advent Maria in een bijzonder daglicht plaatst: "De menswording van de Verlosser begint in haar hart, in haar 'hier ben ik' vol van geloof, in haar beantwoording aan de goddelijke oproep. Als wij de authentieke betekenis van Kerstmis willen begrijpen, kunnen wij naar haar kijken en haar aanroepen." De brief gaat vergezeld van een kerstkaart met een gebed, dit keer gewijd aan het gezin. Klik hier om de adventsbrief met de kaart te downloaden. Foto: Mariakapel in Klooster Cenakel.

installatierechtbankBisschop Frans Wiertz van Roermond heeft op 3 september in het moederhuis van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding in Steyl een kerkelijke rechtbank geïnstalleerd die zich gaat buigen over de zaligverklaring van de medestichteres en eerste generale overste van de congregatie, Adolphine Tönnies (Moeder Maria Michaele). Dat meldt het bisdom Roermond op de diocesane website. In februari dit jaar gaf de Heilige Stoel het groene licht voor haar zaligverklaringsproces. De rechtbank staat onder leiding van mgr. Stefaan van Calster, die als vertegenwoordiger van de Roermondse bisschop optreedt (foto (bisdom Roermond): mgr. Van Calster voert het woord tijdens de installatie van de rechtbank, onder het toeziend oog van mgr. Wiertz, links op de foto naast hem).

De uit vijftien leden bestaande rechtbank gaat de komende tijd het leven en het werk van Adolphine Tönnies onderzoeken. Als dat gebeurd is, wordt de zaak overgedragen aan de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen in Rome. Voor de zaligverklaring is een door het Vaticaan erkend wonder nodig. Op de Filippijnen heeft zich inmiddels een onverklaarbare genezing voorgedaan, die mogelijk als wonder op voorspraak van Adolphine Tönnies kan gelden. Maar dit geval moet nog volledig onderzocht worden.

faceliftentree 1De ingang van de St. Ludgerus Aanbiddingskapel heeft een 'facelift' gekregen. De deuren zijn donkerroze geverfd, het afdakje erboven is vernieuwd en de entree werd verfraaid met een natuurstenen omlijsting. De hellingbaan is eveneens voorzien van natuursteen en van een nieuw hekwerk in de stijl van de andere hekken rond het klooster. De grijze straattegels die er eerst op lagen zijn vervangen door sfeervolle rode klinkers. Nieuw is ook een trapje voor wie niet via de hellingbaan naar binnen wil of hoeft. Naast de ingang is een nieuw informatiebord aangebracht in de kenmerkende 'huisstijl' van Klooster Cenakel’. Eerder al werd een nieuw naambord bevestigd bij de ingang van het klooster. Het kenmerkende kruis naast de ingang kreeg een nieuwe verflaag. De werkzaamheden zijn de afgelopen anderhalve week uitgevoerd door Hogenelst Bouw uit Leerdam.

De zusters kregen regelmatig te horen dat de ingang van de kapel niet erg uitnodigend was. "Eén van onze buren liet zich zelfs eens ontvallen dat de gevel meer op een bunker leek", aldus overste zuster Maria Confidens. "Daar hebben we dus werk van gemaakt. We hopen dat hierdoor meer mensen over de drempel worden geholpen en onze kapel zullen bezoeken om er even de stilte en de rust van het gebed te ervaren. Het gaat ons om de eer van God. Zijn huis mag er netjes uitzien. De vernieuwde ingang is prachtig geworden. We krijgen lovende reacties." En ze voegt er aan toe: "Natuurlijk is het een hele ingreep in onze reserves, maar we vertrouwen op de Heer en op de goedheid van onze vrienden dat zij ons niet in de steek zullen laten."

Mariabeeld kapelDe zusters hebben de vrienden van Klooster Cenakel dezer dagen de jaarlijkse 'noveenbrief' gestuurd met het oog op de speciale aandacht voor Maria in de komende maanden. Hierin laten ze weten gebedsintenties te verwelkomen van alle belangstellenden. "In ons noveengebed rond deze feestdagen nemen wij weer graag al uw intenties op", aldus de zusters. "U mag ze ons gerust laten weten. Wij nodigen u ook uit om met ons mee te bidden voor de grote noden van kerk en wereld, vooral die delen in de wereld die het meest getroffen worden door oorlog, terreur en rampen." Via een online formulier kunnen gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.

Sacramentsdag 20141Op 4 juni is het 'Sacramentsdag'. Dit hoogfeest is in de katholieke kerk ingesteld om uitdrukking te geven aan de eerbied voor de geconsacreerde hostie. Klooster Cenakel viert Sacramentsdag dit jaar op 6 juni. Om 16.30 is er een mis in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel, gecelebreerd door pastor Koos Smits. Aansluitend word een kleine Sacramentsprocessie door enkele straten rond het klooster (foto: beeld van de processie in 2014). Na afloop is er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers wordt gevraagd kleine gerechten en/of wat te drinken mee te nemen. De zusters en de Aanbiddingsgemeenschap van Klooster Cenakel nodigen langs deze weg belangstellenden uit om aan de viering van Sacramentsdag deel te nemen. Buurtbewoners zijn via een brief op de hoogte gebracht dat er een processie wordt gehouden en hebben tevens een uitnodiging gekregen om de mis bij te wonen en/of deel te nemen aan de processie en/of de maaltijd.

Biddende HandenDeze week hebben de vrienden van Klooster Cenakel de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen met het oog op Pinksteren. "Wat 2000 jaar geleden in Jeruzalem gebeurde is een gebeuren dat tot ons komt, dat in ieder van ons levendig aanwezig komt. De heilige Geest is de gave bij uitstek van de verrezen Christus aan zijn apostelen, doch Hij wilde dat de Geest iedereen bereikt", citeren de zusters uit een overweging van paus Franciscus. In de brief schrijven ze gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen. "Bidt u weer met ons mee?", besluiten ze. Via een online formulier kunnen gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.