Uncategorized

beeldmerkkloostercenakelVoor de tiende en laatste keer vindt in het kader van het Jaar van Barmhartigheid in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een 'Nacht van Aanbidding' plaats. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 4 november om 21.00 uur en duurt tot zaterdag 5 november 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het barmhartigheidsjaar dat de Rooms-Katholieke Kerk viert van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016. De organisatie van de nacht is in handen van de aanbiddingsgemeenschap van het klooster. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.

beeldmerkkloostercenakelVoor de negende keer vindt in het kader van het Jaar van Barmhartigheid in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een 'Nacht van Aanbidding' plaats. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 7 oktober om 21.00 uur en duurt tot zaterdag 8 oktober 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het barmhartigheidsjaar dat de Rooms-Katholieke Kerk viert van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016. De organisatie van de nacht is in handen van de aanbiddingsgemeenschap van het klooster. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.

beeldmerkkloostercenakelIn het kader van het Jaar van Barmhartigheid vindt in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel voor de achtste keer een 'Nacht van Aanbidding' plaats. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 2 september om 20.30 uur met een eucharistieviering en duurt tot zaterdag 3 augustus 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het barmhartigheidsjaar dat de Rooms-Katholieke Kerk viert van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016. De organisatie van de nacht is in handen van de aanbiddingsgemeenschap van het klooster. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.

Mariabeeld kapelDe vrienden van Klooster Cenakel hebben de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen met het oog op de speciale aandacht voor Maria in de komende maanden. Hierin laten de zusters weten gebedsintenties te verwelkomen van alle belangstellenden. Ze citeren paus Franciscus, die met het oog op het Jaar van Barmhartigheid dat de kerk momenteel viert over Maria schreef: "Mijn gedachten gaan nu naar de Moeder van Barmhartigheid. Moge de lieflijkheid van haar gelaat ons geleiden in dit Heilig Jaar, opdat wij allen de vreugde van de tederheid van God opnieuw kunnen ontdekken. Niemand heeft zoals Maria de diepte van het mysterie van God, die mens is geworden, gekend. Alles in haar leven krijgt vorm door de aanwezigheid van de barmhartigheid die vlees is geworden. De Moeder van de gekruisigde Verrezene is binnengegaan in het heiligdom van de goddelijke barmhartigheid, omdat zij ten diepste heeft deelgehad aan het mysterie van zijn liefde." Via een online formulier kunnen gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.

beeldmerkkloostercenakelIn het kader van het Jaar van Barmhartigheid vindt in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel voor de zevende keer een 'Nacht van Aanbidding' plaats. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 5 augustus om 20.30 uur met een eucharistieviering en duurt tot zaterdag 6 augustus 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het barmhartigheidsjaar dat de Rooms-Katholieke Kerk viert van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016. De organisatie van de nacht is in handen van de aanbiddingsgemeenschap van het klooster. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.

beeldmerkkloostercenakelIn de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel vindt voor de zesde keer een 'Nacht van Aanbidding' plaats in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 24 juni om 20.30 uur met een eucharistieviering en duurt tot zaterdag 25 juni 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het barmhartigheidsjaar dat de Rooms-Katholieke Kerk viert van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016. De nacht wordt georganiseerd door de aanbiddingsgemeenschap van het klooster. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.

sacramentsprocessie2016Op 28 mei is met een mis in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel, gecelebreerd door pater Ignatius Maria Ringhofer (Broeders van Sin Jan), Sacramentsdag gevierd. Dit hoogfeest is in de katholieke kerk ingesteld om uitdrukking te geven aan de eerbied voor de geconsacreerde hostie. De viering werd bijgewoond door zo'n vijftig mensen. Aansluitend trok een kleine Sacramentsprocessie door enkele straten rond het klooster (foto). Na afloop was er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers was gevraagd kleine gerechten en/of wat te drinken mee te nemen.

beeldmerkkloostercenakelIn de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel vindt voor de vijfde keer een 'Nacht van Aanbidding' plaats in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 3 juni om 21.00 uur en duurt tot zaterdag 4 juni 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het Jaar van Barmhartigheid dat in de Rooms-Katholieke Kerk wordt gevierd van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016. "Wij willen God door onze aanbidding danken voor zijn eindeloze barmhartigheid, die Hij ons heeft geschonken in zijn Zoon Jezus Christus, die voor ons mens is geworden, geleden heeft en gestorven is, die is verrezen en in zijn kerk aanwezig blijft tot aan het einde der tijden. Wij bidden dat de kerk deze barmhartigheid altijd mag uitdragen", aldus de zusters en de aanbiddingsgemeenschap van Klooster Cenakel die de nachtelijke aanbidding organiseert. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.

liefdesverhalenVoor het Utrechtse project 'Hartje Stad' werd zuster Maria Confidens, overste van Klooster Cenakel, geïnterviewd over haar levenskeuze. "Het is een avontuur om met God te leven", zegt ze. "We wilden graag verhalen maken over de liefde, niet de standaard 'Hollywood liefde', want liefde kan ook in andere dingen zitten", vertelt journaliste Babette Rijkhoff die met fotografe Janneke Aronson het project opzette. Op het Bevrijdingsfestival in Park Transwijk in Utrecht staan vandaag kleine houten huisjes waar bezoekers de verhalen via koptelefoons kunnen beluisteren en bijbehorende foto's te zien zijn. De vijf verhalen gaan over 'grenzeloze' liefde, betaalde liefde, liefde met een groot leeftijdsverschil, dierenliefde en liefde tot God. "Wat ik zo prettig vind aan audioverhalen is het feit dat je in iemands wereld wordt getrokken", aldus Babette. De verhalen van 'Hartje Stad' staan op Soundcloud.

Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen met het oog op Pinksteren. De zusters citeren daarin uit een overweging van paus Franciscus: "Wijsheid is de genade om alles met de ogen van God te kunnen zien … Soms zien we de dingen volgens onze voorkeur of volgens de staat van ons hart, met liefde of met haat, met na-ijver... Neen, dat is het oog van God niet. De wijsheid is wat de Heilige Geest in ons bewerkt zodat we alle dingen met de ogen van God zien. Dit is de gave van de wijsheid." In de brief schrijven ze gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 6 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. "Bidt u weer met ons mee?", besluiten de zusters. Via een online formulier kunnen gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.