Uncategorized

christuskindDe vrienden van Klooster Cenakel hebben de jaarlijkse adventsbrief van de zusters ontvangen. Daarin staan ze met paus Franciscus in een overweging stil bij de komst van het Christuskind. Daarnaast blikken ze terug op gebeurtenissen in 2017. "In de loop van het jaar zijn er weer nieuwe leden van de aanbiddingsgemeenschap bijgekomen van allerlei kleuren en talen, zodat de Heer nu meestal tot 22.00 uur door bezoekers aanbeden wordt en een maal per week de hele nacht", zo noteren zij onder meer. "Wij zijn daar erg blij mee. Natuurlijk houden ook wijzelf nachtelijke aanbidding, voor zover het ons mogelijk is." De zusters bedanken allen die met hen meeleven voor hun hulp en ondersteuning: "U hebt er voor gezorgd dat wij hier ons leven van aanbidding en lofprijzing konden voortzetten . We hopen ook in het volgende jaar op uw steun te mogen rekenen. De Heer moge u alles rijkelijk lonen. Zolang het ons gegeven is zullen wij hier in dankbaarheid ons gebedsleven voortzetten. Biddend blijven wij met elkaar verbonden." Klik hier om de adventsbrief te downloaden. Foto: beeldje van het Christuskind in Klooster Cenakel.

De Sint-Jacobuskerk in de Utrechtse wijk Zuilen heeft 8 oktober de deuren gesloten. Die dag werd de laatste eucharistieviering gehouden. De Jacobuskerk is de eerste van de vijf katholieke kerken in de Domstad die dicht gaat omdat er te weinig gelovigen zijn om ze in stand te kunnen houden. Op 12 oktober is de kerk aan de eredienst onttrokken. De geloofsgemeenschap van de Jacobuskerk heeft in overleg met de zusters van Klooster Cenakel besloten om iedere tweede zondag van de maand de Eucharistie mee te vieren in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel. Deze begint dan niet om 9.00 maar om 10.00 uur. Op 12 november vindt de eerste viering plaats.

mariabeeldkapelDeze week ontvangen de vrienden van Klooster Cenakel de jaarlijkse 'noveenbrief' met het oog op de naderende Mariafeesten. Hierin laten de zusters weten gebedsintenties te verwelkomen van alle belangstellenden: "In ons noveengebed nemen wij weer graag uw intenties op. U mag ze ons gerust laten weten. 15 augustus: Maria Tenhemelopneming, 22 augustus: Maria Koningin, 8 september: Maria Geboorte, 15 september: Maria van smarten en de rozenkransmaand oktober. Via een online formulier kunnen de gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.

sacramentsprocessie2017Op 17 juni werd bij gelegenheid van Sacramentsdag vanuit de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een Sacramentsprocessie gehouden. Voorafgaand vond om 16.30 uur een drukbezochte eucharistieviering plaats, gecelebreerd door pater Ignatius Maria Ringhofer (Broeders van Sin Jan) en pastor Koos Smits (Ludgerusparochie Utrecht). De viering werd bijgewoond door zo’n tachtig mensen. Aansluitend trok een kleine Sacramentsprocessie door enkele straten rond het klooster (foto). Na afloop was er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers was gevraagd kleine gerechten en/of wat te drinken mee te nemen.

Bij gelegenheid van de viering van Sacramentsdag wordt op 17 juni vanuit de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een Sacramentsprocessie gehouden. Voorafgaand vindt om 16.30 uur een eucharistieviering plaats, gecelebreerd door pater Ignatius Maria Ringhofer (Broeders van Sin Jan) en pastor Koos Smits (Ludgerusparochie Utrecht). Na afloop van de processie is er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers wordt gevraagd kleine gerechten en/of wat te drinken mee te nemen. Informatie: Violette van Liebergen, e-mail: vvliebergen@gmail.com.

Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben weer de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen met het oog op Pinksteren. "Jezus’ zending die haar hoogtepunt bereikt in de gave van de heilige Geest, had dit wezenlijke doel: onze band met de Vader herstellen, die door de zonde geschonden werd; ons van wezen tot kinderen maken", citeren de zusters paus Franciscus. Ze laten in de brief weten gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 26 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. Via een online formulier kunnen gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.

In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

Witte Donderdag, 13 april, 17.00 uur: eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
Aansluitend stille aanbidding.
Goede Vrijdag, 14 april, 15.00 uur: herdenking lijden en sterven van Christus;
18.00 uur: lof ter ere van de Moeder der Smarten.
Paaszaterdag, 15 april, 20.00 uur: paaswake.
Paaszondag, 16 april, 9.00 uur: eucharistieviering (gregoriaans).
Paalmaandag, 17 april, 9.00 uur: eucharistieviering.

De zusters van Klooster Cenakel hebben hun jaarlijkse brief voor de Veertigdagentijd naar de vrienden van de communiteit gestuurd. De brief staat in het teken van 'beproevingen'. Opgenomen is een gebed en verwezen wordt naar uitspraken van paus Franciscus. Hij benadrukt dat "vertrouwen op de macht van de Heer" en "op de tederheid van God die Vader is" een christen helpt om pijn en tegenspoed in het dagelijks leven te boven te komen, aldus de zusters. Klik hier om de brief te downloaden.

Op 11 maart wordt in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een verdiepingsmiddag over altijddurende aanbidding gehouden onder leiding van Denise Eichenberger uit Guatemala. Zij reist al jaren de wereld rond om deze aanbidding te stimuleren. Vanaf 12 maart zal zij met dat doel verschillende kerken in Utrecht bezoeken. De middag begint om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De bijeenkomst is vrij toegankelijk.

fatimadagenVanochtend om 11.00 uur is een officiële replica van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel opgesteld (foto). Aansluitend was er een een eucharistieviering, gecelebreerd door neomist Johan Rutgers. De mis werd bijgewoond door een kleine vijftig mensen. Het beeld blijft tot en met 27 januari in de kapel. Op 4 januari kwam het beeld (één van de tien officiële replica’s van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima) aan in het aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan in Utrecht. Het zal gedurende drie maanden verschillende plekken in het aartsbisdom Utrecht aandoen, ter voorbereiding op de bisdombedevaart naar Fatima en Lissabon van 10 tot en met 15 juni. Dit jaar wordt gevierd dat Maria een eeuw geleden bij de Portugese plaats Fatima zes keer verscheen aan herderskinderen.

Rond het beeld in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel heeft Klooster Cenakel een speciaal programma samengesteld.  Tot en met donderdag is er elke middag om 15.45 rozenkransgebed, en elke avond om 18.00 uur een feestelijke verspers, met op 23 januari de zegen met het Allerheiligste. Op 24 januari is er van 19.00 tot 20.00 uur een avondwake met toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria naar het voorbeeld van paus Johannes Paulus II. Afsluitend vindt van 26 tot 27 januari nachtelijke aanbidding plaats. Deze begint om 21.00 uur en eindigt om 6.00 uur (voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423). Later in de ochtend wordt het beeld weer plechtig uitgeleide gedaan en zijn de 'Fatimadagen' in Klooster Cenakel ten einde.