Uncategorized

fatimadagenOp 13 oktober 2017 werd de viering van het honderdjarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. Zij riep op om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede. "Deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis", schrijven de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen in hun bisdommen. Ze nodigen hen uit om in 2018 elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden voor vrede in de wereld. De eerste dag waarop dat gebeurt is op 1 Januari 2018, het hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede. Die dag zal Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, na de viering van de Heilige Mis in Klooster Cenakel die om 9.00 uur begint, met de aanwezigen de rozenkrans bidden. Iedereen is daarbij van harte welkom. Foto: Van 23 tot en met 27 januari 2017 was een officiële replica van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel opgesteld. Rond het beeld had het klooster een speciaal programma samengesteld.

christuskindDe vrienden van Klooster Cenakel hebben de jaarlijkse adventsbrief van de zusters ontvangen. Hierin staan ze met paus Franciscus in een overweging stil bij de komst van het Christuskind. Daarnaast blikken ze terug op gebeurtenissen in 2017. "In de loop van het jaar zijn er weer nieuwe leden van de aanbiddingsgemeenschap bijgekomen van allerlei kleuren en talen, zodat de Heer nu meestal tot 22.00 uur door bezoekers aanbeden wordt en een maal per week de hele nacht", zo noteren zij onder meer. "Wij zijn daar erg blij mee. Natuurlijk houden ook wijzelf nachtelijke aanbidding, voor zover het ons mogelijk is." De zusters bedanken allen die met hen meeleven voor hun hulp en ondersteuning: "U hebt er voor gezorgd dat wij hier ons leven van aanbidding en lofprijzing konden voortzetten . We hopen ook in het volgende jaar op uw steun te mogen rekenen. De Heer moge u alles rijkelijk lonen. Zolang het ons gegeven is zullen wij hier in dankbaarheid ons gebedsleven voortzetten. Biddend blijven wij met elkaar verbonden." Klik hier om de adventsbrief te downloaden. Foto: beeldje van het Christuskind in Klooster Cenakel.

De Sint-Jacobuskerk in de Utrechtse wijk Zuilen heeft 8 oktober de deuren gesloten. Die dag werd de laatste eucharistieviering gehouden. De Jacobuskerk is de eerste van de vijf katholieke kerken in de Domstad die dicht gaat omdat er te weinig gelovigen zijn om ze in stand te kunnen houden. Op 12 oktober is de kerk aan de eredienst onttrokken. De geloofsgemeenschap van de Jacobuskerk heeft in overleg met de zusters van Klooster Cenakel besloten om iedere tweede zondag van de maand de Eucharistie mee te vieren in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel. Deze begint dan niet om 9.00 maar om 10.00 uur. Op 12 november vindt de eerste viering plaats.

mariabeeldkapelDeze week ontvangen de vrienden van Klooster Cenakel de jaarlijkse 'noveenbrief' met het oog op de naderende Mariafeesten. Hierin laten de zusters weten gebedsintenties te verwelkomen van alle belangstellenden: "In ons noveengebed nemen wij weer graag uw intenties op. U mag ze ons gerust laten weten. 15 augustus: Maria Tenhemelopneming, 22 augustus: Maria Koningin, 8 september: Maria Geboorte, 15 september: Maria van smarten en de rozenkransmaand oktober. Via een online formulier kunnen de gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.

sacramentsprocessie2017Op 17 juni werd bij gelegenheid van Sacramentsdag vanuit de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een Sacramentsprocessie gehouden. Voorafgaand vond om 16.30 uur een drukbezochte eucharistieviering plaats, gecelebreerd door pater Ignatius Maria Ringhofer (Broeders van Sin Jan) en pastor Koos Smits (Ludgerusparochie Utrecht). De viering werd bijgewoond door zo’n tachtig mensen. Aansluitend trok een kleine Sacramentsprocessie door enkele straten rond het klooster (foto). Na afloop was er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers was gevraagd kleine gerechten en/of wat te drinken mee te nemen.

Bij gelegenheid van de viering van Sacramentsdag wordt op 17 juni vanuit de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een Sacramentsprocessie gehouden. Voorafgaand vindt om 16.30 uur een eucharistieviering plaats, gecelebreerd door pater Ignatius Maria Ringhofer (Broeders van Sin Jan) en pastor Koos Smits (Ludgerusparochie Utrecht). Na afloop van de processie is er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers wordt gevraagd kleine gerechten en/of wat te drinken mee te nemen. Informatie: Violette van Liebergen, e-mail: vvliebergen@gmail.com.

Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben weer de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen met het oog op Pinksteren. "Jezus’ zending die haar hoogtepunt bereikt in de gave van de heilige Geest, had dit wezenlijke doel: onze band met de Vader herstellen, die door de zonde geschonden werd; ons van wezen tot kinderen maken", citeren de zusters paus Franciscus. Ze laten in de brief weten gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 26 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. Via een online formulier kunnen gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.

In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

Witte Donderdag, 13 april, 17.00 uur: eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
Aansluitend stille aanbidding.
Goede Vrijdag, 14 april, 15.00 uur: herdenking lijden en sterven van Christus;
18.00 uur: lof ter ere van de Moeder der Smarten.
Paaszaterdag, 15 april, 20.00 uur: paaswake.
Paaszondag, 16 april, 9.00 uur: eucharistieviering (gregoriaans).
Paalmaandag, 17 april, 9.00 uur: eucharistieviering.

De zusters van Klooster Cenakel hebben hun jaarlijkse brief voor de Veertigdagentijd naar de vrienden van de communiteit gestuurd. De brief staat in het teken van 'beproevingen'. Opgenomen is een gebed en verwezen wordt naar uitspraken van paus Franciscus. Hij benadrukt dat "vertrouwen op de macht van de Heer" en "op de tederheid van God die Vader is" een christen helpt om pijn en tegenspoed in het dagelijks leven te boven te komen, aldus de zusters. Klik hier om de brief te downloaden.