Auteurs Archief: Peter van Zoest

adolphinetönniesDe Heilige Stoel heeft het groene licht gegeven voor het zaligverklaringsproces van de medestichteres en eerste generale overste van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding, Adolphine Tönnies (Moeder Maria Michaele). Dat maakte het generale bestuur van de congregatie afgelopen week via een persbericht wereldkundig. Het proces zal in eerste instantie op diocesaan niveau worden geopend door het bisdom Roermond. "Op 26 augustus 2014 was bij de viering van het 100-jarig bestaan van het moederhuis van de zusters in het Nederlandse Steyl aan de aanwezige diocesane bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, desbetreffend het overeenkomstig verzoek met de noodzakelijke documenten overhandigd", aldus het persbericht.

Adolphine Tönnies werd op 7 januari 1862 in Horst-Emscher (tegenwoordig Gelsenkirchen-Horst) geboren. Na haar schooltijd en een opleiding aan het instituut voor onderwijzeressen in Münster werkte zij tien jaar als onderwijzeres in het Noord-Duitse Rendsburg. Zij wendde zich met haar wens om kloosterzuster te worden tot de Duitse priester Arnold Janssen, die in 1875 in Steyl een huis voor de opleiding van toekomstige missionarissen had opgericht. Hij nam Adolphine Tönnies in 1891 op in zijn gemeenschap van missiezusters die hij twee jaar tevoren had gesticht. Toen hij in 1896 een tweede, contemplatieve gemeenschap van zusters stichtte, hoorde Adolphine Tönnies tot de eerste zusters van deze gemeenschap van de ‘Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding’, waarvan zij overste en later generaal-overste werd. Als zuster kreeg zij de naam Maria Michaele. Hoewel zij in strenge clausuur leefde, was zij toch met heel haar hart ook missiezuster. Zij zette zich in voor de interne en externe uitbreiding van haar gemeenschap en stichtte nieuwe aanbiddingskloosters in Duitsland, Nederland, de Verenigde Staten, op de Filippijnen en in China. Zij stierf op 25 februari 1934 in Steyl. Heden ten dage leven en werken er wereldwijd 350 aanbiddingszusters van Steyl in 22 vestigingen.

In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

Witte Donderdag, 2 april, 18.00 uur: eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
Aansluitend stille aanbidding.
Goede Vrijdag, 3 april, 15.00 uur: herdenking lijden en sterven van Christus;
18.00 uur: lof ter ere van de Moeder der Smarten.
Paaszaterdag, 4 april, 21.00 uur: paaswake.
Paaszondag, 5 april, 9.00 uur: eucharistieviering (gregoriaans).
Paasmaandag, 6 april, 9.00 uur: eucharistieviering.

Paus Franciscus heeft het initiatief genomen tot het 'Jaar van het Godgewijde Leven'. Het is geopend op 29 november 2014 en wordt op 2 februari 2016 afgesloten. Dit 'religieuzenjaar' heeft tot doel om wereldwijd de betekenis van religieuzen voor kerk en samenleving tot uitdrukking te laten komen. De paus moedigt hen aan zich te bezinnen op hun roeping en zending. De zusters van Klooster Cenakel nemen het bijzondere jaar als uitgangspunt voor de brief voor de Veertigdagentijd die ze deze week naar de vrienden van de communiteit hebben gestuurd. Van 11 tot en met 17 januari namen de zusters deel aan de 'gebedsketen' van religieuzen in Nederland voor het Jaar van het Godgewijde Leven. Gemeenschappen van ordes en congregaties die zich voor de keten hebben aangemeld, krijgen in deze 'estafette' ieder een week toebedeeld waarin ze intensief bidden voor de religieuzen in de Nederlandse kerkprovincie en voor roepingen tot het godgewijde leven. De zusters van Klooster Cenakel hebben voor het jaar een speciaal gebed samengesteld. Het is meegestuurd met de brief voor de Veertigdagentijd. Klik hier om de brief en het gebed te downloaden.

religieuzenjaarVan 11 tot en met 17 januari nemen de zusters van Klooster Cenakel deel aan de 'gebedsketen' van religieuzen in Nederland voor het 'Jaar van het Godgewijde Leven'. Gemeenschappen van ordes en congregaties die zich voor de keten hebben aangemeld, krijgen in deze 'estafette' ieder een week toebedeeld waarin ze intensief bidden voor de religieuzen in de Nederlandse kerkprovincie en voor roepingen tot het godgewijde leven. Het Jaar van het Godgewijde Leven is een initiatief van paus Franciscus om wereldwijd de betekenis van religieuzen voor kerk en samenleving tot uitdrukking te laten komen. Hij moedigt hen aan zich te bezinnen op hun roeping en zending (foto: internationaal logo van het Jaar van het Godgewijde Leven: 'Godgewijd leven in de Kerk vandaag. Evangelie Profetie Hoop'). Het 'religieuzenjaar' is geopend op 29 november 2014 en wordt op 2 februari 2016 afgesloten. De zusters van Klooster Cenakel hebben voor het jaar een speciaal gebed samengesteld. De tekst luidt als volgt: "God, goede Vader, wij danken U voor allen die zich op een bijzondere wijze aan U hebben toegewijd. In dit jaar van het religieuze leven vragen wij U dat zij, bezield door Uw heilige Geest, mogen zijn: het zout der aarde, het licht op de kandelaar, de stad op de berg; dat zij, zoals Maria, Uw woord in hun hart opnemen en bewaren, opdat het rijke vruchten mag voortbrengen voor Uw koninkrijk." Het gebed wordt samen met de bezoekers aan de dagelijkse eucharistieviering in de S. Ludgerus Aanbiddingskapel gebeden in de week die de zusters toebedeeld hebben gekregen in de gebedsketen. Ga naar www.godgewijdleven.nl voor meer informatie.

gelukkigsamen'Gelukkig zijn we samen' is de titel van een aangrijpende minidocumentaire over Klooster Cenakel van Puck van Biemen (productie) en Gwyneth Sleutel (regie), studenten Media & Cultuur (filmstudies), aan de Universiteit van Amsterdam. Het filmpje van 4,5 minuut is dit najaar gemaakt voor een praktisch filmvak. De studenten wilden met de documentaire in beeld brengen hoe het gemeenschapsleven van de zusters leidt tot een gelukkig bestaan. Fraaie beelden van vieringen (foto: screenshot) worden afgewisseld met korte fragmenten van een interview met zuster Maria Confidens, overste van het klooster, die op persoonlijke wijze vertelt over het beschouwende leven in een slotklooster. "We hebben goede ervaringen overgehouden aan de filmopnames in het klooster", zo laat Puck van Biemen weten. "Zuster Maria Confidens nam ruim de tijd om onze vragen te beantwoorden en heeft zeer mooie en goed werkbare antwoorden gegeven. Het begrip dat wij gaandeweg de filmopnames voor de zusters kregen, hebben wij geprobeerd over te brengen." De documentaire begint met beelden van de overste die het hek van de kapel sluit. "Het feit dat deze zusters zich bevinden in een slotklooster en leven achter tralies, creëert het idee dat zij leven in opsluiting", aldus Gwyneth Sleutel in een toelichting. "We hebben er bewust voor gekozen de vormgeving van het beginshot aan het einde van onze documentaire nogmaals te herhalen. Nu wordt het hek echter opengedaan, in plaats van dicht. De zusters leven niet in opsluiting, maar zijn vrije mensen, die er bewust en uit pure passie en liefde voor hebben gekozen zich over te geven aan een leven van gebed."

Gelukkig zijn we samen (2014)

christuskind"Aan het einde van dit kerkelijk jaar willen wij u van harte danken voor uw meeleven en voor uw steun, waar wij zo blij mee zijn. Daardoor hebt u het ons mogelijk gemaakt dat wij onze taak van aanbidding en lofprijzing konden voortzetten. Ook in het komende jaar hopen wij met uw hulp dit verder te mogen doen, samen met u." Dat schrijven de zusters in een adventsbrief die ze deze week aan de vrienden van Klooster Cenakel hebben gestuurd. De brief gaat vergezeld van een kerstkaart met een gebed. Klik hier om de adventsbrief met de kaart te downloaden. Foto: beeldje Christuskind in Klooster Cenakel.

naambordBij de ingang van het klooster is een nieuw naambord verschenen. Het oude houten bord verkeerde in slechte staat en moest nodig vervangen worden. Het nieuwe exemplaar is van kunststof en uitgevoerd in de kleuren van de 'huisstijl' die het klooster kreeg met vernieuwing van de website, eind mei dit jaar. Te zien is het daarbij behorende logo van twee handen in gebedshouding met de aanduiding 'Klooster Cenakel'. Eronder staat te lezen: 'St. Ludgerus Aanbiddingskapel links om de hoek'. Bij de ingang van de kapel zal begin volgend jaar ook een nieuw naambord worden bevestigd met informatie over de liturgische diensten. Tevens zal de entree worden vernieuwd en uitnodigender gemaakt. De deuren krijgen een donkerroze kleur, er komt een stijlvol afdakje en de hellingbaan wordt verbeterd en verfraaid.

ludgerusreliek1Zondagochtend is een reliek van de heilige Ludgerus van de naar hem genoemde aanbiddingskapel van Klooster Cenakel in processie overgebracht naar de nabijgelegen Jacobuskerk. De relikwie werd na de mis van 9.00 uur door vier dragers,  voorafgegaan door misdienaars en gevolgd door twee pastores en gelovigen, naar de kerk gebracht. De processie arriveerde er om 10.15 uur, een kwartier voor aanvang van een eucharistieviering in het kader van de driedaagse internationale ontmoeting 'Geloven in deze tijd', georganiseerd door de geloofsgemeenschap van de Jacobuskerk. De bijeenkomst werd bijgewoond door een twintigtal deelnemers van partnergemeenschappen van de Jacobuskerk die een speciale band met de heilige Ludgerus hebben. Maandag keert de reliek weer terug naar Klooster Cenakel. De relikwie was oorspronkelijk ondergebracht in de Sint-Ludgeruskerk in de Utrechse wijk Zuilen, die in 1977 werd gesloopt. De zusters hebben de reliek in bruikleen gekregen.