Auteurs Archief: Peter van Zoest

faceliftentree 1De ingang van de St. Ludgerus Aanbiddingskapel heeft een 'facelift' gekregen. De deuren zijn donkerroze geverfd, het afdakje erboven is vernieuwd en de entree werd verfraaid met een natuurstenen omlijsting. De hellingbaan is eveneens voorzien van natuursteen en van een nieuw hekwerk in de stijl van de andere hekken rond het klooster. De grijze straattegels die er eerst op lagen zijn vervangen door sfeervolle rode klinkers. Nieuw is ook een trapje voor wie niet via de hellingbaan naar binnen wil of hoeft. Naast de ingang is een nieuw informatiebord aangebracht in de kenmerkende 'huisstijl' van Klooster Cenakel’. Eerder al werd een nieuw naambord bevestigd bij de ingang van het klooster. Het kenmerkende kruis naast de ingang kreeg een nieuwe verflaag. De werkzaamheden zijn de afgelopen anderhalve week uitgevoerd door Hogenelst Bouw uit Leerdam.

De zusters kregen regelmatig te horen dat de ingang van de kapel niet erg uitnodigend was. "Eén van onze buren liet zich zelfs eens ontvallen dat de gevel meer op een bunker leek", aldus overste zuster Maria Confidens. "Daar hebben we dus werk van gemaakt. We hopen dat hierdoor meer mensen over de drempel worden geholpen en onze kapel zullen bezoeken om er even de stilte en de rust van het gebed te ervaren. Het gaat ons om de eer van God. Zijn huis mag er netjes uitzien. De vernieuwde ingang is prachtig geworden. We krijgen lovende reacties." En ze voegt er aan toe: "Natuurlijk is het een hele ingreep in onze reserves, maar we vertrouwen op de Heer en op de goedheid van onze vrienden dat zij ons niet in de steek zullen laten."

Mariabeeld kapelDe zusters hebben de vrienden van Klooster Cenakel dezer dagen de jaarlijkse 'noveenbrief' gestuurd met het oog op de speciale aandacht voor Maria in de komende maanden. Hierin laten ze weten gebedsintenties te verwelkomen van alle belangstellenden. "In ons noveengebed rond deze feestdagen nemen wij weer graag al uw intenties op", aldus de zusters. "U mag ze ons gerust laten weten. Wij nodigen u ook uit om met ons mee te bidden voor de grote noden van kerk en wereld, vooral die delen in de wereld die het meest getroffen worden door oorlog, terreur en rampen." Via een online formulier kunnen gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.

Sacramentsdag 20141Op 4 juni is het 'Sacramentsdag'. Dit hoogfeest is in de katholieke kerk ingesteld om uitdrukking te geven aan de eerbied voor de geconsacreerde hostie. Klooster Cenakel viert Sacramentsdag dit jaar op 6 juni. Om 16.30 is er een mis in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel, gecelebreerd door pastor Koos Smits. Aansluitend word een kleine Sacramentsprocessie door enkele straten rond het klooster (foto: beeld van de processie in 2014). Na afloop is er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers wordt gevraagd kleine gerechten en/of wat te drinken mee te nemen. De zusters en de Aanbiddingsgemeenschap van Klooster Cenakel nodigen langs deze weg belangstellenden uit om aan de viering van Sacramentsdag deel te nemen. Buurtbewoners zijn via een brief op de hoogte gebracht dat er een processie wordt gehouden en hebben tevens een uitnodiging gekregen om de mis bij te wonen en/of deel te nemen aan de processie en/of de maaltijd.

Biddende HandenDeze week hebben de vrienden van Klooster Cenakel de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen met het oog op Pinksteren. "Wat 2000 jaar geleden in Jeruzalem gebeurde is een gebeuren dat tot ons komt, dat in ieder van ons levendig aanwezig komt. De heilige Geest is de gave bij uitstek van de verrezen Christus aan zijn apostelen, doch Hij wilde dat de Geest iedereen bereikt", citeren de zusters uit een overweging van paus Franciscus. In de brief schrijven ze gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen. "Bidt u weer met ons mee?", besluiten ze. Via een online formulier kunnen gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.

adolphinetönniesDe Heilige Stoel heeft het groene licht gegeven voor het zaligverklaringsproces van de medestichteres en eerste generale overste van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding, Adolphine Tönnies (Moeder Maria Michaele). Dat maakte het generale bestuur van de congregatie afgelopen week via een persbericht wereldkundig. Het proces zal in eerste instantie op diocesaan niveau worden geopend door het bisdom Roermond. "Op 26 augustus 2014 was bij de viering van het 100-jarig bestaan van het moederhuis van de zusters in het Nederlandse Steyl aan de aanwezige diocesane bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz, desbetreffend het overeenkomstig verzoek met de noodzakelijke documenten overhandigd", aldus het persbericht.

Adolphine Tönnies werd op 7 januari 1862 in Horst-Emscher (tegenwoordig Gelsenkirchen-Horst) geboren. Na haar schooltijd en een opleiding aan het instituut voor onderwijzeressen in Münster werkte zij tien jaar als onderwijzeres in het Noord-Duitse Rendsburg. Zij wendde zich met haar wens om kloosterzuster te worden tot de Duitse priester Arnold Janssen, die in 1875 in Steyl een huis voor de opleiding van toekomstige missionarissen had opgericht. Hij nam Adolphine Tönnies in 1891 op in zijn gemeenschap van missiezusters die hij twee jaar tevoren had gesticht. Toen hij in 1896 een tweede, contemplatieve gemeenschap van zusters stichtte, hoorde Adolphine Tönnies tot de eerste zusters van deze gemeenschap van de ‘Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding’, waarvan zij overste en later generaal-overste werd. Als zuster kreeg zij de naam Maria Michaele. Hoewel zij in strenge clausuur leefde, was zij toch met heel haar hart ook missiezuster. Zij zette zich in voor de interne en externe uitbreiding van haar gemeenschap en stichtte nieuwe aanbiddingskloosters in Duitsland, Nederland, de Verenigde Staten, op de Filippijnen en in China. Zij stierf op 25 februari 1934 in Steyl. Heden ten dage leven en werken er wereldwijd 350 aanbiddingszusters van Steyl in 22 vestigingen.

In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

Witte Donderdag, 2 april, 18.00 uur: eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
Aansluitend stille aanbidding.
Goede Vrijdag, 3 april, 15.00 uur: herdenking lijden en sterven van Christus;
18.00 uur: lof ter ere van de Moeder der Smarten.
Paaszaterdag, 4 april, 21.00 uur: paaswake.
Paaszondag, 5 april, 9.00 uur: eucharistieviering (gregoriaans).
Paasmaandag, 6 april, 9.00 uur: eucharistieviering.

Paus Franciscus heeft het initiatief genomen tot het 'Jaar van het Godgewijde Leven'. Het is geopend op 29 november 2014 en wordt op 2 februari 2016 afgesloten. Dit 'religieuzenjaar' heeft tot doel om wereldwijd de betekenis van religieuzen voor kerk en samenleving tot uitdrukking te laten komen. De paus moedigt hen aan zich te bezinnen op hun roeping en zending. De zusters van Klooster Cenakel nemen het bijzondere jaar als uitgangspunt voor de brief voor de Veertigdagentijd die ze deze week naar de vrienden van de communiteit hebben gestuurd. Van 11 tot en met 17 januari namen de zusters deel aan de 'gebedsketen' van religieuzen in Nederland voor het Jaar van het Godgewijde Leven. Gemeenschappen van ordes en congregaties die zich voor de keten hebben aangemeld, krijgen in deze 'estafette' ieder een week toebedeeld waarin ze intensief bidden voor de religieuzen in de Nederlandse kerkprovincie en voor roepingen tot het godgewijde leven. De zusters van Klooster Cenakel hebben voor het jaar een speciaal gebed samengesteld. Het is meegestuurd met de brief voor de Veertigdagentijd. Klik hier om de brief en het gebed te downloaden.

religieuzenjaarVan 11 tot en met 17 januari nemen de zusters van Klooster Cenakel deel aan de 'gebedsketen' van religieuzen in Nederland voor het 'Jaar van het Godgewijde Leven'. Gemeenschappen van ordes en congregaties die zich voor de keten hebben aangemeld, krijgen in deze 'estafette' ieder een week toebedeeld waarin ze intensief bidden voor de religieuzen in de Nederlandse kerkprovincie en voor roepingen tot het godgewijde leven. Het Jaar van het Godgewijde Leven is een initiatief van paus Franciscus om wereldwijd de betekenis van religieuzen voor kerk en samenleving tot uitdrukking te laten komen. Hij moedigt hen aan zich te bezinnen op hun roeping en zending (foto: internationaal logo van het Jaar van het Godgewijde Leven: 'Godgewijd leven in de Kerk vandaag. Evangelie Profetie Hoop'). Het 'religieuzenjaar' is geopend op 29 november 2014 en wordt op 2 februari 2016 afgesloten. De zusters van Klooster Cenakel hebben voor het jaar een speciaal gebed samengesteld. De tekst luidt als volgt: "God, goede Vader, wij danken U voor allen die zich op een bijzondere wijze aan U hebben toegewijd. In dit jaar van het religieuze leven vragen wij U dat zij, bezield door Uw heilige Geest, mogen zijn: het zout der aarde, het licht op de kandelaar, de stad op de berg; dat zij, zoals Maria, Uw woord in hun hart opnemen en bewaren, opdat het rijke vruchten mag voortbrengen voor Uw koninkrijk." Het gebed wordt samen met de bezoekers aan de dagelijkse eucharistieviering in de S. Ludgerus Aanbiddingskapel gebeden in de week die de zusters toebedeeld hebben gekregen in de gebedsketen. Ga naar www.godgewijdleven.nl voor meer informatie.

gelukkigsamen'Gelukkig zijn we samen' is de titel van een aangrijpende minidocumentaire over Klooster Cenakel van Puck van Biemen (productie) en Gwyneth Sleutel (regie), studenten Media & Cultuur (filmstudies), aan de Universiteit van Amsterdam. Het filmpje van 4,5 minuut is dit najaar gemaakt voor een praktisch filmvak. De studenten wilden met de documentaire in beeld brengen hoe het gemeenschapsleven van de zusters leidt tot een gelukkig bestaan. Fraaie beelden van vieringen (foto: screenshot) worden afgewisseld met korte fragmenten van een interview met zuster Maria Confidens, overste van het klooster, die op persoonlijke wijze vertelt over het beschouwende leven in een slotklooster. "We hebben goede ervaringen overgehouden aan de filmopnames in het klooster", zo laat Puck van Biemen weten. "Zuster Maria Confidens nam ruim de tijd om onze vragen te beantwoorden en heeft zeer mooie en goed werkbare antwoorden gegeven. Het begrip dat wij gaandeweg de filmopnames voor de zusters kregen, hebben wij geprobeerd over te brengen." De documentaire begint met beelden van de overste die het hek van de kapel sluit. "Het feit dat deze zusters zich bevinden in een slotklooster en leven achter tralies, creëert het idee dat zij leven in opsluiting", aldus Gwyneth Sleutel in een toelichting. "We hebben er bewust voor gekozen de vormgeving van het beginshot aan het einde van onze documentaire nogmaals te herhalen. Nu wordt het hek echter opengedaan, in plaats van dicht. De zusters leven niet in opsluiting, maar zijn vrije mensen, die er bewust en uit pure passie en liefde voor hebben gekozen zich over te geven aan een leven van gebed."

Gelukkig zijn we samen (2014)