Auteurs Archief: Peter van Zoest

beeldmerkkloostercenakelIn het kader van het Jaar van Barmhartigheid vindt in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel voor de zevende keer een 'Nacht van Aanbidding' plaats. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 5 augustus om 20.30 uur met een eucharistieviering en duurt tot zaterdag 6 augustus 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het barmhartigheidsjaar dat de Rooms-Katholieke Kerk viert van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016. De organisatie van de nacht is in handen van de aanbiddingsgemeenschap van het klooster. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.

beeldmerkkloostercenakelIn de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel vindt voor de zesde keer een 'Nacht van Aanbidding' plaats in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 24 juni om 20.30 uur met een eucharistieviering en duurt tot zaterdag 25 juni 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het barmhartigheidsjaar dat de Rooms-Katholieke Kerk viert van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016. De nacht wordt georganiseerd door de aanbiddingsgemeenschap van het klooster. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.

sacramentsprocessie2016Op 28 mei is met een mis in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel, gecelebreerd door pater Ignatius Maria Ringhofer (Broeders van Sin Jan), Sacramentsdag gevierd. Dit hoogfeest is in de katholieke kerk ingesteld om uitdrukking te geven aan de eerbied voor de geconsacreerde hostie. De viering werd bijgewoond door zo'n vijftig mensen. Aansluitend trok een kleine Sacramentsprocessie door enkele straten rond het klooster (foto). Na afloop was er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers was gevraagd kleine gerechten en/of wat te drinken mee te nemen.

beeldmerkkloostercenakelIn de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel vindt voor de vijfde keer een 'Nacht van Aanbidding' plaats in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 3 juni om 21.00 uur en duurt tot zaterdag 4 juni 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het Jaar van Barmhartigheid dat in de Rooms-Katholieke Kerk wordt gevierd van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016. "Wij willen God door onze aanbidding danken voor zijn eindeloze barmhartigheid, die Hij ons heeft geschonken in zijn Zoon Jezus Christus, die voor ons mens is geworden, geleden heeft en gestorven is, die is verrezen en in zijn kerk aanwezig blijft tot aan het einde der tijden. Wij bidden dat de kerk deze barmhartigheid altijd mag uitdragen", aldus de zusters en de aanbiddingsgemeenschap van Klooster Cenakel die de nachtelijke aanbidding organiseert. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.

liefdesverhalenVoor het Utrechtse project 'Hartje Stad' werd zuster Maria Confidens, overste van Klooster Cenakel, geïnterviewd over haar levenskeuze. "Het is een avontuur om met God te leven", zegt ze. "We wilden graag verhalen maken over de liefde, niet de standaard 'Hollywood liefde', want liefde kan ook in andere dingen zitten", vertelt journaliste Babette Rijkhoff die met fotografe Janneke Aronson het project opzette. Op het Bevrijdingsfestival in Park Transwijk in Utrecht staan vandaag kleine houten huisjes waar bezoekers de verhalen via koptelefoons kunnen beluisteren en bijbehorende foto's te zien zijn. De vijf verhalen gaan over 'grenzeloze' liefde, betaalde liefde, liefde met een groot leeftijdsverschil, dierenliefde en liefde tot God. "Wat ik zo prettig vind aan audioverhalen is het feit dat je in iemands wereld wordt getrokken", aldus Babette. De verhalen van 'Hartje Stad' staan op Soundcloud.

Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen met het oog op Pinksteren. De zusters citeren daarin uit een overweging van paus Franciscus: "Wijsheid is de genade om alles met de ogen van God te kunnen zien … Soms zien we de dingen volgens onze voorkeur of volgens de staat van ons hart, met liefde of met haat, met na-ijver... Neen, dat is het oog van God niet. De wijsheid is wat de Heilige Geest in ons bewerkt zodat we alle dingen met de ogen van God zien. Dit is de gave van de wijsheid." In de brief schrijven ze gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 6 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. "Bidt u weer met ons mee?", besluiten de zusters. Via een online formulier kunnen gebedsintenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.

beeldmerkkloostercenakelIn de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel vindt voor de vierde keer een 'Nacht van Aanbidding' plaats in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 15 april om 20.30 uur met een eucharistieviering en duurt tot zaterdag 16 april 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het Jaar van Barmhartigheid dat in de Rooms-Katholieke Kerk wordt gevierd van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016. "Wij willen God door onze aanbidding danken voor zijn eindeloze barmhartigheid, die Hij ons heeft geschonken in zijn Zoon Jezus Christus, die voor ons mens is geworden, geleden heeft en gestorven is, die is verrezen en in zijn kerk aanwezig blijft tot aan het einde der tijden. Wij bidden dat de kerk deze barmhartigheid altijd mag uitdragen", aldus de zusters en de aanbiddingsgemeenschap van Klooster Cenakel die de nachtelijke aanbidding organiseert. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.

In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

Witte Donderdag, 24 maart, 18.00 uur: eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
Aansluitend stille aanbidding.
Goede Vrijdag, 25 maart, 15.00 uur: herdenking lijden en sterven van Christus;
18.00 uur: lof ter ere van de Moeder der Smarten.
Paaszaterdag, 26 maart, 20.00 uur: paaswake.
Paaszondag, 27 maart, 9.00 uur: eucharistieviering (gregoriaans).
Paalmaandag, 28 maart, 9.00 uur: eucharistieviering.

24uurvoordeheerVoor de derde maal vindt in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel op initiatief van de zusters en de aanbiddingsgemeenschap van het klooster een 'Nacht van Aanbidding' plaats in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. Dit keer begint de non-stop aanbidding op vrijdagavond 4 maart om 20.30 uur met een eucharistieviering, gevolgd door biechtegelegenheid. De nacht duurt tot zaterdag 5 maart 7.30 uur. Ter afsluiting worden de lauden gebeden en is er een mis. De aanbidding valt samen met de wereldwijde actie '24 uur voor de Heer', waartoe paus Franciscus heeft opgeroepen. "Het initiatief '24 uur voor de Heer', dat kan worden gevierd op vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de vierde zondag van de Veertigdagentijd, moet in de bisdommen worden bevorderd", zo schrijft hij in de bul Misericordiae vultus, Het gelaat van barhartigheid, voor de viering van het barmhartigheidsjaar. "Zeer veel mensen naderen opnieuw het sacrament van de verzoening en onder hen veel jongeren, die in deze ervaring vaak de weg weer vinden om terug te keren tot de Heer, om een ogenblik van intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw te ontdekken. Laten wij opnieuw het sacrament van de verzoening met overtuiging in het middelpunt plaatsen, omdat dit het mogelijk maakt de grootheid van de barmhartigheid werkelijk te ervaren. Voor iedere boeteling zal het een bron zijn van ware innerlijke vrede."

De eerste aanbiddingsnacht in Klooster Cenakel werd gehouden van vrijdagavond 11 tot zaterdagochtend 12 december vorig jaar aan de vooravond van de start van het Jaar van Barmhartigheid dat paus Franciscus heeft afgekondigd. Het wordt van van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 gevierd in de Rooms-Katholieke Kerk. Het jaar werd in de plaatselijke kerken geopend op 13 december 2015. De tweede Nacht van Aanbidding in Klooster Cenakel was van 5 tot 6 februari. Het is de bedoeling dat tijdens het barmhartigheidsjaar iedere maand in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel een aanbiddingsnacht wordt gehouden om een bijdrage te leveren aan het welslagen ervan. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.

beeldmerkkloostercenakelVoor de tweede maal vindt in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een 'Nacht van Aanbidding' plaats in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. De eerste aanbiddingsnacht werd op initiatief van de zusters en de aanbiddingsgemeenschap van het klooster gehouden van vrijdagavond 11 tot zaterdagochtend 12 december vorig jaar. Dit keer vindt de non-stop aanbidding plaats van vrijdagavond 5 februari, 21.00 uur, tot zaterdagochtend 6 februari. De nacht wordt afgesloten met de lauden en een eucharistieviering. De eerste aanbiddingsnacht vond plaats aan de vooravond van de start van het Jaar van Barmhartigheid dat paus Franciscus heeft afgekondigd. Het wordt van van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 gevierd in de Rooms-Katholieke Kerk. Het jaar werd in de plaatselijke kerken geopend op 13 december 2015. Het is de bedoeling dat tijdens het barmhartigheidsjaar iedere maand in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel een aanbiddingsnacht wordt gehouden om een bijdrage te leveren aan het welslagen ervan. "Wij willen God door onze aanbidding danken voor zijn eindeloze barmhartigheid, die Hij ons heeft geschonken in zijn Zoon Jezus Christus, die voor ons mens is geworden, geleden heeft en gestorven is, die is verrezen en in zijn kerk aanwezig blijft tot aan het einde der tijden. Wij bidden dat de kerk deze barmhartigheid altijd mag uitdragen", aldus de zusters en de aanbiddingsgemeenschap. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.