Auteurs Archief: Peter van Zoest

beeldmerkkloostercenakelIn de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel vindt voor de vierde keer een 'Nacht van Aanbidding' plaats in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. De non-stop aanbidding begint op vrijdag 15 april om 20.30 uur met een eucharistieviering en duurt tot zaterdag 16 april 6.00 uur. Daarna nemen de zusters de aanbidding over. De eerste aanbiddingsnacht is gehouden aan de vooravond van de start van het Jaar van Barmhartigheid dat in de Rooms-Katholieke Kerk wordt gevierd van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016. "Wij willen God door onze aanbidding danken voor zijn eindeloze barmhartigheid, die Hij ons heeft geschonken in zijn Zoon Jezus Christus, die voor ons mens is geworden, geleden heeft en gestorven is, die is verrezen en in zijn kerk aanwezig blijft tot aan het einde der tijden. Wij bidden dat de kerk deze barmhartigheid altijd mag uitdragen", aldus de zusters en de aanbiddingsgemeenschap van Klooster Cenakel die de nachtelijke aanbidding organiseert. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.

In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

Witte Donderdag, 24 maart, 18.00 uur: eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
Aansluitend stille aanbidding.
Goede Vrijdag, 25 maart, 15.00 uur: herdenking lijden en sterven van Christus;
18.00 uur: lof ter ere van de Moeder der Smarten.
Paaszaterdag, 26 maart, 20.00 uur: paaswake.
Paaszondag, 27 maart, 9.00 uur: eucharistieviering (gregoriaans).
Paalmaandag, 28 maart, 9.00 uur: eucharistieviering.

24uurvoordeheerVoor de derde maal vindt in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel op initiatief van de zusters en de aanbiddingsgemeenschap van het klooster een 'Nacht van Aanbidding' plaats in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. Dit keer begint de non-stop aanbidding op vrijdagavond 4 maart om 20.30 uur met een eucharistieviering, gevolgd door biechtegelegenheid. De nacht duurt tot zaterdag 5 maart 7.30 uur. Ter afsluiting worden de lauden gebeden en is er een mis. De aanbidding valt samen met de wereldwijde actie '24 uur voor de Heer', waartoe paus Franciscus heeft opgeroepen. "Het initiatief '24 uur voor de Heer', dat kan worden gevierd op vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de vierde zondag van de Veertigdagentijd, moet in de bisdommen worden bevorderd", zo schrijft hij in de bul Misericordiae vultus, Het gelaat van barhartigheid, voor de viering van het barmhartigheidsjaar. "Zeer veel mensen naderen opnieuw het sacrament van de verzoening en onder hen veel jongeren, die in deze ervaring vaak de weg weer vinden om terug te keren tot de Heer, om een ogenblik van intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw te ontdekken. Laten wij opnieuw het sacrament van de verzoening met overtuiging in het middelpunt plaatsen, omdat dit het mogelijk maakt de grootheid van de barmhartigheid werkelijk te ervaren. Voor iedere boeteling zal het een bron zijn van ware innerlijke vrede."

De eerste aanbiddingsnacht in Klooster Cenakel werd gehouden van vrijdagavond 11 tot zaterdagochtend 12 december vorig jaar aan de vooravond van de start van het Jaar van Barmhartigheid dat paus Franciscus heeft afgekondigd. Het wordt van van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 gevierd in de Rooms-Katholieke Kerk. Het jaar werd in de plaatselijke kerken geopend op 13 december 2015. De tweede Nacht van Aanbidding in Klooster Cenakel was van 5 tot 6 februari. Het is de bedoeling dat tijdens het barmhartigheidsjaar iedere maand in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel een aanbiddingsnacht wordt gehouden om een bijdrage te leveren aan het welslagen ervan. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.

beeldmerkkloostercenakelVoor de tweede maal vindt in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een 'Nacht van Aanbidding' plaats in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. De eerste aanbiddingsnacht werd op initiatief van de zusters en de aanbiddingsgemeenschap van het klooster gehouden van vrijdagavond 11 tot zaterdagochtend 12 december vorig jaar. Dit keer vindt de non-stop aanbidding plaats van vrijdagavond 5 februari, 21.00 uur, tot zaterdagochtend 6 februari. De nacht wordt afgesloten met de lauden en een eucharistieviering. De eerste aanbiddingsnacht vond plaats aan de vooravond van de start van het Jaar van Barmhartigheid dat paus Franciscus heeft afgekondigd. Het wordt van van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 gevierd in de Rooms-Katholieke Kerk. Het jaar werd in de plaatselijke kerken geopend op 13 december 2015. Het is de bedoeling dat tijdens het barmhartigheidsjaar iedere maand in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel een aanbiddingsnacht wordt gehouden om een bijdrage te leveren aan het welslagen ervan. "Wij willen God door onze aanbidding danken voor zijn eindeloze barmhartigheid, die Hij ons heeft geschonken in zijn Zoon Jezus Christus, die voor ons mens is geworden, geleden heeft en gestorven is, die is verrezen en in zijn kerk aanwezig blijft tot aan het einde der tijden. Wij bidden dat de kerk deze barmhartigheid altijd mag uitdragen", aldus de zusters en de aanbiddingsgemeenschap. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.

logojaarvanbarmhartigheidnederlands"Wij willen dit Jubeljaar beleven in het licht van het woord van de Heer: barmhartig als de Vader. Het is een levensprogramma dat even veeleisend als rijk aan vreugde en vrede is. De opdracht van Jezus is gericht tot allen die luisteren naar zijn stem (vgl. Luc. 6, 27). Om tot barmhartigheid in staat te zijn moeten wij dus op de eerste plaats luisteren naar het Woord van God. Dat betekent de waarde van de stilte terugvinden om het Woord dat tot ons wordt gericht, te overdenken. Zo is het mogelijk naar de barmhartigheid van God te kijken en dit te aanvaarden als eigen levensstijl." Met dit citaat van paus Franciscus openen de zusters van Klooster Cenakel de brief voor de Veertigdagentijd die ze naar de vrienden van de communiteit hebben gestuurd. Het is afkomstig uit de pauselijke bul Misericordiae cultus, Het gelaat van barmhartigheid, waarmee de paus het 'Jaar van Barmhartigheid' afkondigde, dat loopt van van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 (rechts: logo van het barmhartigheidsjaar). Klik hier om de brief te downloaden.

kloostercenakelDe zusters en de aanbiddingsgemeenschap van Klooster Cenakel kunnen terugkijken op een geslaagde 'Nacht van Aanbidding' in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel (foto). "We zijn allen nog erg onder de indruk van de mooie viering gisteravond", aldus overste zuster Maria-Confidens. "Er heerste een heel bijzondere sfeer in de kapel die met ruim twintig mensen goed gevuld was." Een bekende van het klooster had vier vluchtelingen meegenomen die vooraf in de spreekkamer kwamen kennismaken met de zusters. Na de eucharistie waren tot 23.00 uur gemiddeld meer dan tien mensen voor aanbidding in kapel. Later schommelde het aantal rond de vijf bidders. Vroeg in de ochtend sloot de aanbiddingsnacht af met twee mensen. "Iedereen vond het heel erg mooi om er aan deel te nemen en we zijn het erover eens dat we dit nu vaker gaan doen", zo laat zuster Maria Confidens weten.

De non-stop-aanbidding begon vrijdag om 20.30 met een eucharistieviering en eindigde vanochtend om 7.30 uur met de Lauden en een eucharistieviering. De aanbiddingsnacht werd gehouden aan de vooravond van de start van het 'Jaar van Barmhartigheid' dat paus Franciscus heeft afgekondigd. Het wordt van van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 gevierd in de Rooms-Katholieke Kerk. De opening van het jaar in de plaatselijke kerken vindt plaats op 13 december.

nachtaanbiddingVan vrijdagavond 11 tot zaterdagochtend 12 december is er non-stop-aanbidding in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel. Deze 'Nacht van Aanbidding' is een initiatief van de zusters en de aanbiddingsgemeenschap van het klooster aan de vooravond van de start van het 'Jaar van Barmhartigheid' dat paus Franciscus heeft afgekondigd. Het wordt van van 8 december 2015 tot en met 20 november 2016 gevierd in de Rooms-Katholieke Kerk. De opening van het jaar in de plaatselijke kerken vindt plaats op 13 december. "Wij willen God door onze aanbidding danken voor zijn eindeloze barmhartigheid, die Hij ons heeft geschonken in zijn Zoon Jezus Christus, die voor ons mens is geworden, geleden heeft en gestorven is, die is verrezen en in zijn kerk aanwezig blijft tot aan het einde der tijden. Wij bidden dat de kerk deze barmhartigheid altijd mag uitdragen", aldus de zusters en de aanbiddingsgemeenschap.

De Nacht van Aanbidding begint om 20.30 uur met een eucharistieviering en eindigt de volgende ochtend om 7.30 uur met de Lauden en een eucharistieviering. Voor aanmelden en meer informatie mail naar vvliebergen@gmail.com of bel 036-7501423.

mariakapelDe zusters hebben weer hun jaarlijkse adventsbrief gestuurd naar de vrienden van Klooster Cenakel. "Nu het kerkelijk jaar weer ten einde loopt willen wij u hartelijk danken voor uw meeleven en voor uw steun, waar wij zo blij mee zijn", schrijven ze. "Daardoor hebt u het ons mogelijk gemaakt dat wij onze taak van aanbidding en lofprijzing nog steeds konden voortzetten." In hun brief wijzen de zusters erop dat de liturgie van de advent Maria in een bijzonder daglicht plaatst: "De menswording van de Verlosser begint in haar hart, in haar 'hier ben ik' vol van geloof, in haar beantwoording aan de goddelijke oproep. Als wij de authentieke betekenis van Kerstmis willen begrijpen, kunnen wij naar haar kijken en haar aanroepen." De brief gaat vergezeld van een kerstkaart met een gebed, dit keer gewijd aan het gezin. Klik hier om de adventsbrief met de kaart te downloaden. Foto: Mariakapel in Klooster Cenakel.

installatierechtbankBisschop Frans Wiertz van Roermond heeft op 3 september in het moederhuis van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding in Steyl een kerkelijke rechtbank geïnstalleerd die zich gaat buigen over de zaligverklaring van de medestichteres en eerste generale overste van de congregatie, Adolphine Tönnies (Moeder Maria Michaele). Dat meldt het bisdom Roermond op de diocesane website. In februari dit jaar gaf de Heilige Stoel het groene licht voor haar zaligverklaringsproces. De rechtbank staat onder leiding van mgr. Stefaan van Calster, die als vertegenwoordiger van de Roermondse bisschop optreedt (foto (bisdom Roermond): mgr. Van Calster voert het woord tijdens de installatie van de rechtbank, onder het toeziend oog van mgr. Wiertz, links op de foto naast hem).

De uit vijftien leden bestaande rechtbank gaat de komende tijd het leven en het werk van Adolphine Tönnies onderzoeken. Als dat gebeurd is, wordt de zaak overgedragen aan de Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen in Rome. Voor de zaligverklaring is een door het Vaticaan erkend wonder nodig. Op de Filippijnen heeft zich inmiddels een onverklaarbare genezing voorgedaan, die mogelijk als wonder op voorspraak van Adolphine Tönnies kan gelden. Maar dit geval moet nog volledig onderzocht worden.